Na provozované zařízení péče o děti ČERPÁM DOTACI

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

Možnosti financování z ESF v rámci navazujících výzev OPZ

Dětské skupiny

 • Výzvy č. 101 a č. 103 OPZ
  • podpora provozu dětských skupin navazujících na projekty z výzev 35, 36, 132, 73, 74 a nově i pro některé projekty z výzev 101, 103, 111, 112, 113, které splňují podmínky výzvy
  • více informací naleznete na odkazech https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz a https://www.esfcr.cz/vyzva-103-opz
  • příjem žádostí o podporu byl ukončen k 30. 6. 2021!
 • Výzvy MAS
  • Vyhlášení nových výzev MAS (Místních akčních skupin) na podporu dětských skupin se v rámci OPZ již nepředpokládá

Mikrojesle

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů mikrojeslí

Dětské kluby

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů dětských klubů

Ostatní operační programy

 • OP PPR (Operační program Praha – Pól růstu)

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud již nemáte zájem o provoz dětské skupiny dle zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/).
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.