Na provozované zařízení péče o děti ČERPÁM DOTACI

Možnost financování zařízení péče o děti ze státního rozpočtu

 • Od 1. 7. 2021 by měla vstoupit v platnost novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Protože však novela zákona stále nebyla schválena a její finální podoba se s velkou pravděpodobností ještě změní, upozorňujeme, že níže uvedené informace nejsou závazné a jedná se pouze o návrh. Informace zde budeme aktualizovat po schválení novely zákona.  Aktuální stav projednávání novely zákona včetně aktuální verze návrhu zákona naleznete na odkazu https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?T=961&O=8.
 • Upozorňujeme, že veškeré dotazy, týkající se plánované novely zákona, nebudou do doby jejího schválení zodpovídány. Děkujeme za pochopení.
 • Od 1. 1. 2022 by měl být dle novely zákona provoz zařízení péče o děti financován ze státního rozpočtu.
 • Pro získání nároku na čerpání podpory ze státního rozpočtu dle novely zákona bude nezbytné podat včas žádost na další kalendářní rok (provozovatele bude MPSV včas informovat). Financována budou pouze zařízení péče o děti zapsaná do Evidence dětských skupin.
 • Více informací k podmínkám pro zápis do Evidence naleznete na odkazu http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php.
 • Aktuální informace nejen k zápisu do Evidence naleznete rovněž na webu podpory implementace dětských skupin - http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/evidence-detske-skupiny.
 • Upozorňujeme na možné odlišné podmínky přechodu na státní financování pro zařízení zapsaná do Evidence dětských skupin přede dnem nabytí účinnosti novely zákona.

Možnosti financování z ESF v rámci navazujících výzev OPZ

Dětské skupiny

 • Výzvy č. 101 a č. 103 OPZ
  • podpora provozu dětských skupin navazujících na projekty z výzev 35, 36, 132, 73, 74 a nově i pro některé projekty z výzev 101, 103, 111, 112, 113, které splňují podmínky výzvy
  • více informací naleznete na odkazech https://www.esfcr.cz/vyzva-101-opz a https://www.esfcr.cz/vyzva-103-opz
  • příjem žádostí o podporu bude ukončen k 30. 6. 2021!
 • Výzvy MAS
  • Vyhlášení nových výzev MAS (Místních akčních skupin) na podporu dětských skupin se v rámci OPZ již nepředpokládá

Mikrojesle

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů mikrojeslí

Dětské kluby

 • Již se nepředpokládá vyhlášení výzvy na podporu navazujících provozů dětských klubů

Ostatní operační programy

 • OP PPR (Operační program Praha – Pól růstu)

Možnosti provozu zařízení péče o děti mimo režim zákona o dětských skupinách

 • Pokud nemáte zájem o provoz jeslí dle novely zákona č. 247/2014 Sb., můžete využít následujících možností (tyto možnosti předpokládají zrušení oprávnění v Evidenci dětských skupin – tj. ukončení existence dětské skupiny dle pokynů na odkazu http://www.dsmpsv.cz/cs/pro-poskytovatele/ukonceni-provozu-detske-skupiny):
  • zápis zařízení péče o děti do rejstříku mateřských škol dle školského zákona (více na https://www.msmt.cz/).
   • Upozorňujeme, že soukromé MŠ mají v prvním roce provozu nárok pouze na základní dotaci ve výši 60% normativu (více podrobností naleznete v zákoně č. 306/1999 Sb. o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením)
  • provoz zařízení péče o děti na základě živnostenského oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb.