Managing Authorities for ESF+ Programmes

Ministry of Labour and Social Affairs
Operational Programme Employment Plus
Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Prague 2
Phone: +420 950 195 602
E-mail: esf@mpsv.cz


Ministry of Education, Youth and Sports
Johannes Amos Comenius Programme

Karmelitská 7, 118 12 Prague 1
https://opjak.cz/en/
Phone: +420 257 193 111
E-mail:esf@msmt.cz, opjak@msmt.cz
 

Řídicí orgány programů ESF+ 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Operační program Zaměstnanost plus 

Na Poříčním právu 1/376,

128 01 Praha 2
Tel.: +420-950 195 602
E-mail: esf@mpsv.cz

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Operační program Jan Amos Komenský

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.op-vk.cz

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

Tel.: +420-257 193 111
E-mail: esf@msmt.cz, opjak@msmt.cz

 

Řídicí orgány programů ESF

mapa MPSVMinisterstvo práce a sociálních věcí

(OP LZZ, OPZ)

Na Poříčním právu 1/376,
128 01 Praha 2
Tel.: +420-950 195 602
E-mail: esf@mpsv.cz

mapa MŠMTMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

(OP VK, OP VVV)

Karmelitská 7
118 12 Praha 1

www.op-vk.cz

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv  

Tel.: +420-257 193 111
E-mail: esf@msmt.cz, opvzdelavani@msmt.cz

Magistrát hl. m. Prahy

(OPPA, OP PPR)

Odbor evropských fondů
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
http://prahafondy.ami.cz/cz/oppa.html

https://www.penizeproprahu.cz/operacni-program-praha-pol-rustu-cr/  
Tel: +420-236 002 552
E-mail: fon@praha.eu

 

Fondy Evropské unie

https://dotaceeu.cz/ - oficiální stránky Evropských strukturálních a investičních fondů v ČR