Zpět

Seminář pro žadatele k výzvám č. 061 a 062 (22.3.2016, Brno)

Seminář pro žadatele k výzvám č. 061 a 062 (22.3.2016, Brno)

Dne 10. 3. budou vyhlášeny výzvy OPZ č. 061 a 062 (mimo Prahu a pro Prahu) zaměřené na aktivity vedoucí ke zlepšení postavení na trhu práce žen ve věku 55+, žen ohrožených na trhu práce a osob pečujících o malé děti či jiné závislé osoby, na aktivity vedoucí k odstranění genderové diskriminace na trhu práce a na aktivity vedoucí k vyššímu zapojení mužů do péče o děti. Na semináře pro žadatele je možné se přihlašovat již nyní.

Další termíny: 14.3.2016 Praha16.3.2016 Praha31.3.2016 Olomouc

Prezentace ze semináře pro žadatele

Termín konání: úterý 22. března 2016, od 9:30 do cca 16:00 hodin

Místo konánícentrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno (mapa)

PRAVIDLA PRO REGISTRACI:

  • Seminář je určen žadatelům (viz níže) ve výzvách č. 061 a 062 OPZ.
  • Z každé organizace se může účastnit pouze 1 osoba.
  • Registrujte se prostřednictvím on-line formuláře níže, a to do 14. 3. 2016 do 12:00.
  • Do kolonky Poznámka prosím uveďte, zda již máte zkušenosti  s prací v systému ISKP14+.

Oprávnění žadatelé: obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, profesní a podnikatelská sdružení, veřejné výzkumné organizace, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy.

Trvání akce: 22. 3. 2016  11:30  — 22. 3. 2016  18:00 
Kapacita: 50
 
Vytvořeno: 7. 3. 2016
 
Aktualizováno: 16. 3. 2016