Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 031 OPZ (Brno, 1.10.2015)

Seminář pro žadatele k výzvě č. 031 OPZ (Brno, 1.10.2015)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě č. 031 OPZ Budování kapacit a profesionalizace NNO. 

Seminář je rovněž pořádán 3. září 2015 v Praze a 14. září 2015 v Praze.

Termín konání: 1. října 2015, od 9:00 do 16:00

Místo konání: centrum Kociánka, Kociánka 93/2, Brno (mapa)

Pravidla pro registraci:

  • Seminář je určen pouze pro žadatele. Podmínkou účasti na semináři je způsobilost žadatele předkládat projekt do výzvy č. 031 OPZ (tj. pouze NNO působící v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů nebo rovných příležitostí s dvouletou existencí, aktualizovanými webovými stránkami, kde je zveřejněná výroční zprávu za rok 2014).  
  • Možná účast pouze 1 osoby za organizaci - duplicitní registrace budou rušeny.
  • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže. 

Dále upozorňujeme, že projekty v této výzvě nebudou moci zaplatit nové standardní pracovní pozice v organizaci. Budou moci budovat vnitřní kapacitu organizace prostřednictvím vzdělávání stávajících zaměstnanců a profesionalizací vnitřních procesů. Zároveň není možné, aby byl expertem stávající zaměstnanec organizace (k doporučením více zde).

REGISTRACE BUDE UKONČENA 22. září 2015 ve 12:00.

Trvání akce: 1. 10. 2015  11:00  — 1. 10. 2015  18:00 
Kapacita: 65
 
Vytvořeno: 19. 8. 2015
 
Aktualizováno: 23. 9. 2015