Zpět

Seminář pro žadatele k výzvě č. 032 OPZ (Praha, 18.9.2015)

Seminář pro žadatele k výzvě č. 032 OPZ (Praha, 18.9.2015)

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF – veřejná správa a sociální inovace si vás dovoluje pozvat na seminář pro žadatele k výzvě OP Z č. 032 Mezinárodní mobilita pro znevýhodněnou mládež. 

Seminář je rovněž pořádán 31. srpna 2015 v Praze a 30. září 2015 v Brně.

Termín konání: 18. září 2015, od 9:00 do 16:00

Místo konání: budova MPSV (zasedací místnost S27), Kartouzská 4, Praha 5

Pravidla pro registraci:

  • Seminář je určen pouze pro žadatele. Podmínkou účasti na semináři je způsobilost žadatele předkládat projekt do výzvy č. 032 OPZ.  
  • Možná účast pouze 1 osoby za organizaci - duplicitní registrace budou rušeny.
  • Registrovat se lze prostřednictvím formuláře níže. 

Upozorňujeme, že výzva je zaměřena na cílovou skupinu znevýhodněných mladých lidí ve věku 15-30 let, kteří jsou registrováni jako uchazeči na úřadu práce a předpokládá cílenou individuální práci s účastníky projektů za účelem jejich návratu na trh práce.

Pokud se chcete účastnit za vzdělávací instituci, vezměte prosím na vědomí, že oprávněným žadatelem ve výzvě jsou instituce, které mohou kopií posledního daňového přiznání nebo účetní závěrky doložit, že hlavním předmětem činnosti organizace je vzdělávání. V případě, že vzdělávání jako hlavní předmět činnosti nemůžete doložit, prosím uvažte Vaši registraci na semináři pro žadatele.

REGISTRACE BUDE UKONČENA 16. září 2015 ve 12:00.

Trvání akce: 18. 9. 2015  11:00  — 18. 9. 2015  18:00 
Kapacita: 30
 
Vytvořeno: 19. 8. 2015
 
Aktualizováno: 16. 9. 2015