Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Pilotní ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích v Praze

Číslo: 127

Platnost od: 5. 1. 2016 08:00

Platnost do: 6. 6. 2016 23:59

Specifický cíl:
 • Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
  Investiční priorita:
 • 1.2 Rovnost žen a mužů
  Prioritní osa:
 • Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Programové období: 2014-2020

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF - zaměstnanost

Typ výzvy: otevřená

Informace o výsledku hodnocení a výběru projektů 

 • Do výzvy bylo podáno celkem 18 projektových žádostí.
 • Výsledky výběrového procesu jsou zaznamenány v zápisu z jednání výběrové komise (ke stažení níže), která proběhla dne 13. září 2016.
 • Přehled podpořených projektů lze nalézt v závěrečné části zápisu.
 • Zápis z jednání výběrové komise 

Soubory ke stažení:

Semináře pro žadatele:

Semináře pro příjemce:

Osobní konzultace:

Osobní konzultace jsou možné každou středu počínaje 6. dubnem 2016, doba trvání jedné konzultace je omezena na 30 minut. Doporučujeme zaslat dotazy či alespoň témata konzultace předem, aby se projektoví manažeři mohli na schůzky připravit. Na konzultace se registrujte prostřednictvím tabulky, případně se obraťte na Ing. Petru Váchovou (petra.vachova@mpsv.cz) nebo Ing. Jana Jelínka (jan.jelinek@mpsv.cz).


 
Uveřejněno: 5. 1. 2016
 
Aktualizováno: 12. 5. 2017