Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 - Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Číslo: 19

Platnost od: 21. 8. 2008 00:00

Platnost do: 30. 11. 2011 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Výzva byla k 30. 11. 2011 uzavřena z důvodu vyčerpání alokacePříjem projektových žádostí byl vzhledem k očekávanému vyčerpání prostředků pozastaven k 26. 8. 2011.

Kontaktní osoba výzvy č. 19:

  • Ing. Tereza Pavlíková
  • tel.: 221 923 916
  • e-mail: tereza.pavlikova@mpsv.cz 

Kontaktní adresa vyhlašovatele:

Poštovní adresa vyhlašovatele

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Odbor implementace fondů EU

Oddělení realizace programů – sociální integrace a služby (824)

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

Soubory ke stažení:

 Důležité upozornění k výzvám č. 19, 21 a 22

 Harmonogram výběrových komisí

Výsledky výzvy:


 
Uveřejněno: 21. 8. 2008
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016