Zpět

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ „SOCIÁLNÍ EKONOMIKA“

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ „SOCIÁLNÍ EKONOMIKA“

Číslo: 30

Platnost od: 16. 2. 2009 17:30

Platnost do: 31. 10. 2013 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Výzva č. 30 byla k 8. 10. 2013 revidována, došlo k navýšení alokace o 19 427 000 Kč. Současně upozorňujeme žadatele, že jako přílohu č. 1 je nutné doložit identifikaci vlastnické struktury (viz také D1 - Příručka pro žadatele 1.9). Výpis z obchodního rejstříku a doklady o právní subjektivitě s principy sociálního podnikání přikládá žadatel výhradně v elektronické podobě, tzn. vložením do aplikace Benefit7.

Informace k bezplatným konzultacím k sociálnímu podnikání zde.

Upozornění:  Poslední uzávěrka příjmu žádostí je 31. 10. 2013 ve 12 hodin!

Vzhledem k úpravě legislativy nemůže být příjemcem akciová společnost s listinnými akciemi na majitele.

Kontakty:

  • Finanční manažerka: Petra Ulrichová, petra.ulrichova@mpsv.cz, 221 922 871.
  • Projektová manažerka: Svatava Škantová, Svatava.skantova@mpsv.cz, 221 923 920.

Soubory ke stažení:

Výsledky výzvy:

Investiční prostředky na sociální ekonomiku lze hradit z Integrovaného operačního programu, výzva je ke stažení zde - výzva č. 8 IOP již byla uzavřena – žádosti nelze předkládat.

  • Zasedání výběrových komisí 2011-2013: 

Uzávěrka příjmu žádostí

výzva č. 8 IOP

Uzávěrka příjmu žádostí

výzva č. 30 OP LZZ

Předpokládané datum výběrové komise

1. 2. 2011

15. 3. 2011

5. 5. 2011

15. 3. 2011

18. 4. 2011

21. 6. 2011

 -

1. 6. 2011

21. 6. 2011

-

1. 9. 2011

25. 11. 2011

1. 11. 2011

1. 12. 2011

2. 2. 2012

1. 2. 2012

1. 3. 2012

20. 4. 2012

2. 5. 2012

1. 6. 2012

9. 8. 2012

29. 6. 2012

1. 9. 2012

(žádosti je možné odeslat poštou nejpozději v pátek 31. 8. 2012, příp. v sobotu 1. 9. 2012)

12. 11. 2012

31. 10. 2012

30. 11. 2012

20. 2. 2013

 -

1. 3. 2013

15. 5. 2013

-

28. 6. 2013

(žádosti musí být doručeny na podatelnu MPSV nejpozději dne 28. 6. 2013 do 12 hodin)

16. 9. 2013

-

31. 10. 2013

(žádosti musí být doručeny na podatelnu MPSV nejpozději dne 31. 10. 2013 do 12 hodin)

28. 1. 2014

  • Zasedání výběrových komisí 2009-2010:

Uzávěrka příjmu žádostí

Předpokládaný termín výběrové komise

31. 08. 2009

12. 11. 2009

30. 11. 2009

04. 03. 2010

25. 02. 2010

19. 05. 2010

14. 06. 2010

24. 09. 2010

20. 09. 2010

17. 12. 2010

06. 12. 2010

15. 2. 2011

Zahájit projekt je možné nejdříve 2 měsíce od data konání výběrové komise.


 
Uveřejněno: 16. 2. 2009
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016