Zpět

Školení je šance

Školení je šance

Specifický cíl: UPOZORNĚNÍ pro žadatele: Ke dni 11.9. 2009 byl zastaven příjem projektových žádostí (více informací viz Detail výzvy).

Číslo: 35

Platnost od: 23. 3. 2009 7:00

Platnost do: 31. 12. 2009 12:00

Investiční priorita: 1.1 - Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Prioritní osa: Prioritní osa 1 - Adaptabilita

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Kontaktní osoby pro příjemce v rámci výzvy č. 35  

Specifické cíle:

  • Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí zaměstnanců.
  • Rozvoj podnikových systémů řízení lidských zdrojů a rozvoje lidských zdrojů s využitím inovativních přístupů.
  • Motivace zaměstnavatelů k prosazování odborného vzdělávání v rámci organizace.
  • Posílení udržitelnosti pracovních míst.

Žádosti o finanční podporu je možné vyplnit prostřednictvím aplikace Benefit7.

Zastavení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 35 "Školení je šance"

Upozorňujeme žadatele, že předkládání projektových žádostí do výzvy č. 35 „Školení je šance“ bylo zastaveno v pátek 11.9. 2009 ve 14:30 hod. z důvodu vysokého počtu předložených žádostí, které celkově svými požadavky na finanční prostředky výrazně převyšují již navýšenou alokaci na tuto výzvu (celkem alokováno 4,5 mld. Kč). Po ukončení procesu hodnocení všech projektů předložených do 11.9. 2009 a zhodnocení dopadů výzvy z hlediska pomoci podnikatelům v krizovém období bude zvážena případná další forma podpory na vzdělávání zaměstnanců v oblasti podpory 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků OP LZZ.

Soubory ke stažení:

 Otázky a odpovědi k výzvě č. 35:

Výsledky výzvy č. 35:


 
Uveřejněno: 23. 3. 2009
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016