Zpět

2. výzva k předkládání grantových projektů v rámci GG Mezinárodní spolupráce

2. výzva k předkládání grantových projektů v rámci GG Mezinárodní spolupráce

Číslo: 51

Platnost od: 15. 10. 2009 15:00

Platnost do: 15. 1. 2010 12:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor řízení pomoci z ESF

Typ výzvy: otevřená

 

Osobní konzultace externího administrátora

Kontaktní údaje externího administrátora Řídícího orgánu pro oblast podpory 5.1:

E-mail:  podpora34-51@ea-oplzz.cz

Call Centrum: +420 225 044 111

 

Pro snazší orientaci v nové metodice (platnost od 1.11. 2012) je ke stažení zde přehledová tabulka. V tabulce je popsán dopad některých změn příruček na realizaci Vašeho projektu v návaznosti na používanou verzi příruček a datum zahájení realizace Vašeho projektu.

 

Soubory ke stažení:

Prezentace ze seminářů pro žadatele v rámci výzvy č. 51 - Mezinárodní spolupráce jsou k dispozici ke stažení níže:

Výsledky:


 
Uveřejněno: 15. 10. 2009
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016