Zpět

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ

Výzva k předkládání grantových projektů OP LZZ

Číslo: 60

Platnost od: 14. 4. 2010 15:00

Platnost do: 31. 12. 2010 00:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Odbor koordinace strukturálních fondů MPO

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ: Žádosti je možné podávat od 3. května 2010.

 

POZASTAVENÍ PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ: z důvodu značné časové náročnosti spojené s žádostmi v režimu veřejné podpory podle dočasného rámce a požadavkem na jejich administraci do 31. 12. 2010 bude od 1. 9. 2010 do 31. 10. 2010 pozastaven příjem žádostí ve všech režimech.

  • Žádosti o finanční podporu ve všech režimech je možné podávat nejpozději do 31. 8. 2010 do 12.00 hod. Žádosti musí být do tohoto data prokazatelně doručeny na adresu uvedenou ve výzvě.
  • Příjem projektových žádostí v režimu podpory de minimis a veřejné podpory dle blokové výjimky bude obnoven 1. 11. 2010.

 

Soubory ke stažení:

výsledky:


 
Uveřejněno: 14. 4. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016