Zpět

Výzva pro předkládání GP 4.1 – Vzdělávání pro územní veřejnou správu

Výzva pro předkládání GP 4.1 – Vzdělávání pro územní veřejnou správu

Číslo: 69

Platnost od: 24. 9. 2010 08:00

Platnost do: 30. 11. 2010 15:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: otevřená

 

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 24. 9. 2010
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016