Zpět

Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy

Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy

Specifický cíl: Globálním cílem této oblasti podpory je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb.

Číslo: 89

Platnost od: 10. 4. 2012 8:00

Platnost do: 31. 7. 2012 14:00

Investiční priorita: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy

Prioritní osa: Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů MV ČR

Typ výzvy: otevřená

 

Žádosti v systému Benefit7 je možné podávat od 1. 6. 2012.

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 10. 4. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016