Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Přehled výzev vyhlášených místními akčními skupinami (MAS) obsahující název MAS, zaměření výzvy a datum otevření výzvy. Odkaz vede na oficiální stránku dané MAS, kde výzvu naleznete.

2020 leden - červen

2019 říjen - prosinec

2019 červenec - září

2019 duben - červen

2019 leden - březen

2018 říjen - prosinec

2018 červenec - září

2018 duben - červen

2018 leden - březen

2017

2016