Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ pro Odbor řízení projektů MPSV a Fond dalšího vzdělávání

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ pro Odbor řízení projektů MPSV a Fond dalšího vzdělávání

Číslo: 4

Platnost od: 22. 2. 2008 00:00

Platnost do: 30. 9. 2014 14:00

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor realizace programů ESF

Typ výzvy: uzavřená

 

 

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 22. 2. 2008
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016