Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  
Zpět

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 – Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb

Číslo: 87

Platnost od: 23. 2. 2012 14:00

Platnost do: 28. 6. 2013 14:30

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

UPOZORNĚNÍ: žádosti je možné předkládat až do 28. 6. 2013. Revidovaný text výzvy platný pro žádosti podané od 1. 5. 2013 včetně bude zveřejněn 30. 4. 2013.

Oprávněným žadatelem nemůže být z důvodu právní legislativy akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, přestože je poskytovatelem sociálních služeb.

Žádosti je možné podávat od 7. března 2012.

Soubory ke stažení:


 
Uveřejněno: 23. 2. 2012
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016