Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění sociální služby azylové domy pro jednotlivce v Karlovarském kraji.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2014 09:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 668 275 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby nízkoprahová denní centra v Karlovarském kraji.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 504 500 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení v Karlovarském kraji pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 803 080 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby domy na půl cesty v Karlovarském kraji.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2014 10:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 820 350 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění sociální služby intervenční centra v Karlovarském kraji.

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 09. 2014 09:45
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 253 250 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění realizace rekvalifikačních kurzů III

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 07. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 105 400 Kč

 
06. 05. 2016

Monitoring velkých daňových subjektů, odvětvová specializace a integrované pracovní prostředí včetně e-learningu

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 6 896 033 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání zaměstnanců Charita Valašské Meziříčí ke zkvalitnění poskytovaných služeb - opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 07. 2014 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 063 000 Kč

 
06. 05. 2016

Zavedení a provoz informačního systému k projektu Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 280 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rámcová smlouva na poskytování překladatelských, textových a tlumočnických služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 08. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 191 660 Kč

 
06. 05. 2016

ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ LIBERECKÉ IS, A.S. NA LÉTA 2013 – 2015 II

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 633 145 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění realizace benchmarkingové databáze sociálních služeb na území Jihomoravského kraje II.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 654 000 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání pro společnost E S B a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 07. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 395 000 Kč

 
06. 05. 2016

Dodávka systému vedení a řízení a vzdělávání vedoucích zaměstnanců PMS

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2014 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 962 500 Kč

 
06. 05. 2016

Vzdělávání zaměstnanců společnosti BATZ CZECH s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 07. 2014 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 890 137 Kč

 
06. 05. 2016

Pořízení techniky pro realizační tým projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 603 842 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikace pro Karlovarský kraj

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2014 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 171 635 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Alternativní a augmentativní komunikace“

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 47 934 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Praktické dovednosti pro sociální pracovníky“

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 49 587 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění vzdělání „Smyslová aktivizace podle Lore Wehner“

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 07. 2014 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 196 694 Kč

 
06. 05. 2016