Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávání pro společnost G.M. PROJECT, Dílčí část 5: Technické a jiné odborné vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 10. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 140 000 Kč

 
06. 10. 2021

Pořízení elektronických úředních desek

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 10. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
04. 10. 2021

Pořízení elektronických úředních desek

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
04. 10. 2021

Dodávka a implementace dvou elektronických úředních desek

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 10. 2021 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 342 230 Kč

 
27. 09. 2021

Dodávka a instalace elektronických úředních desek a dotykového informačního kiosku

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 195 392 Kč

 
24. 09. 2021

Procesní řízení ve vztahu k automatizaci a robotizaci II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 000 000 Kč

 
21. 09. 2021

Elektronická úřední deska

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 395 000 Kč

 
20. 09. 2021

Rozšíření portálu občana

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 10. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
14. 09. 2021

Zajištění vzdělávání - dílčí část 17 - Podpora při rozhodování

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 09. 2021 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 92 000 Kč

 
08. 09. 2021

Pořízení pasportů jako podkladových dokumentů pro kvalitnější rozhodování

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 315 283 Kč

 
08. 09. 2021

Evaluace projektu – závěrečná evaluační zpráva

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 616 666,66 Kč

 
07. 09. 2021

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti MD ELEKTRONIK spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 401 Kč

 
06. 09. 2021

Vzdělávání neformálních pečovatelů v Kraji Vysočina

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 10. 2021 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 929 752 Kč

 
03. 09. 2021

Elektronické úřední desky pro městský úřad v Lounech

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 438 000 Kč

 
02. 09. 2021

Vyvolávací a rezervační systém pro městský úřad v Lounech

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2021 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 410 000 Kč

 
01. 09. 2021

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb Baby Direkt s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2021 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 297 360 Kč

 
31. 08. 2021

Systém pro online školení vzdělávacího projektu ESO

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 09. 2021 10:00

 
31. 08. 2021

Evaluace projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 10. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 731 250 Kč

 
31. 08. 2021

Efektivnější správa majetku v Sdružení obcí mikroregionu Bystřička

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 09. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 836 601 Kč

 
26. 08. 2021

Evaluace projektu Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP – reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 10. 2021 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 731 250 Kč

 
26. 08. 2021