Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců SAFINA, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2020 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 911 000 Kč

 
14. 05. 2020

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VIII

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 06. 2020 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 19 356 000 Kč

 
13. 05. 2020

Zajištění vzdělávání pracovníků ve společnosti LUKO STROJÍRNY s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 648 000 Kč

 
13. 05. 2020

Zajištění vzdělávání pracovníků ve společnosti TOPEK, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 05. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 528 000 Kč

 
13. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti THERMONT, spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 588 266,67 Kč

 
13. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců firmy VARIEL, a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 119 700 Kč

 
13. 05. 2020

GENEREL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ VE MĚSTĚ HODONÍNĚ

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 362 500 Kč

 
07. 05. 2020

Pasportizace vinných sklepů a majetku na území obce Vrbice II

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 250 082 Kč

 
07. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 05. 2020 09:30

 
07. 05. 2020

Dodávka IT techniky pro projekty společnosti bfz o.p.s. – opakovaná výzva

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 475 993 Kč

 
07. 05. 2020

Strategie rozvoje obcí Mikroregionu Sokolov – východ

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2020 09:55

 
07. 05. 2020

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice II.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 05. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 189 800 Kč

 
30. 04. 2020

Řezací a štípací stroj na dřevo

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 000 Kč

 
29. 04. 2020

Vzdělávání v oboru sváření 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 285 000 Kč

 
29. 04. 2020

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova - Podnikové vzdělávání II.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 05. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
29. 04. 2020

Nové webové stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 650 000 Kč

 
24. 04. 2020

Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Redana, z.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
24. 04. 2020

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VII

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 06. 2020 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 51 836 000 Kč

 
23. 04. 2020

Tvorba krátkých zábavných tematických videí v rámci projektu "Podpora komunitní práce v MSK II"

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 05. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 388 760 Kč

 
23. 04. 2020

Kurzy ve společnosti TUBES International s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 05. 2020 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 874 358 Kč

 
20. 04. 2020