Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

NCO NZO Brno – vytvoření výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI - II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 347 000 Kč

 
29. 08. 2019

Kurz pracovní právo

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
29. 08. 2019

Kurz Finanční inteligence

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 180 000 Kč

 
29. 08. 2019

Gastronomický mobilní kontejner, gastro zařízení a vybavení

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 680 000 Kč

 
28. 08. 2019

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Model Obaly a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 137 940 Kč

 
28. 08. 2019

Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje IV. – Kurz PRINCE2 FOUNDATION

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 130 500 Kč

 
28. 08. 2019

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji II

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 230 000 Kč

 
28. 08. 2019

Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v podmínkách města Valašské Klobouky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 490 262 Kč

 
27. 08. 2019

Město Staňkov – efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty)

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 342 000 Kč

 
23. 08. 2019

Vzdělávání technicko - hospodářských a vedoucích pracovníků firem, OHK Teplice

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 998 000 Kč

 
23. 08. 2019

Vzdělávání technicko - hospodářských a vedoucích pracovníků firem, OHK Most

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 998 000 Kč

 
23. 08. 2019

Školení EPLAN Experience

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 660 000 Kč

 
23. 08. 2019

Zpracování plánu udržitelné mobility města Velké Meziříčí

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 074 000 Kč

 
23. 08. 2019

Nákup rekvalifikačních kurzů IV

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00

 
22. 08. 2019

Vzorková pražička kávy pro provozovnu Kokořín 12

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 240 000 Kč

 
22. 08. 2019

„Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 345 Kč

 
22. 08. 2019

Produkční pražička kávy pro provozovnu Kokořín 12

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 785 000 Kč

 
22. 08. 2019

Konzultace a vzdělávání v oblasti transformace sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
21. 08. 2019

Kurz leštění II. – pětidenní kurz pro pokročilé

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
20. 08. 2019

Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
20. 08. 2019