Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Efektivní veřejná správa mikroregionu Jilemnicko

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 745 Kč

 
25. 06. 2019

Vzdělávání II v České fotovoltaické asociaci, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 681 728 Kč

 
21. 06. 2019

Zajištění marketingových aktivit na podporu náhradní rodinné péče

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 392 127 Kč

 
20. 06. 2019

KONTAKT LINET – konzultace pro přípravu specifických školení

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 762 000 Kč

 
20. 06. 2019

KONTAKT LINET – prezenční školení

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
20. 06. 2019

„Pasportizace objektů v Aši“

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 07. 2019 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
20. 06. 2019

Ozvučovací technika

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 07. 2019 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 305 000 Kč

 
20. 06. 2019

Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 974 792 Kč

 
19. 06. 2019

Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb a přechodný pronájem objektu pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 404 132 Kč

 
19. 06. 2019

Integrace TPM do legislativy a ekonomiky firmy

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 07. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 430 000 Kč

 
19. 06. 2019

Optimalizace městské hromadné dopravy v Opavě

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
18. 06. 2019

Koncepce veřejného osvětlení - Chomutov

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 812 500 Kč

 
17. 06. 2019

Aktualizace územní energetické koncepce - Chomutov

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
17. 06. 2019

Informační a komunikační strategie

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 705 000 Kč

 
17. 06. 2019

Efektivní úřad města Příbram II – zpracování generelu dopravy, generelu parkování a pasportu veřejného osvětlení

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 09:00

 
14. 06. 2019

Rozvojové aktivity v rámci Age managementu pro JP Spedition & Transport s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 06. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 718 000 Kč

 
14. 06. 2019

Tvorba strategických dokumentů pro město Znojmo

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 940 000 Kč

 
14. 06. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 7 - Vedení domácnosti a hospodaření s penězi – OPAKOVÁNÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 07. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 45 000 Kč

 
10. 06. 2019

REKVALIFIKAČNÍ KURZY PRO ÚP ČR – PARDUBICKÝ KRAJ VI

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2019 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 18 540 000 Kč

 
06. 06. 2019

Strategické rozvojové dokumenty: 4. část: Strategie rozvoje eCulture, sportu a cestovního ruchu

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 06. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 377 777 Kč

 
06. 06. 2019