Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Konzultace a vzdělávání v oblasti transformace sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
21. 08. 2019

Kurz leštění II. – pětidenní kurz pro pokročilé

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
20. 08. 2019

Vzdělávání volených zástupců a pracovníků ve veřejné správě mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
20. 08. 2019

Aktualizace strategického plánu mikroregionu Valašskomeziříčsko - Kelečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 320 000 Kč

 
20. 08. 2019

Vzdělávání zaměstnanců firmy Walter s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 931 200 Kč

 
16. 08. 2019

Zajištění vzdělávání pro Conec s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 639 000 Kč

 
16. 08. 2019

Evaluace projektu Podpora procesů kvality a systémových změn v řízení sociálních služeb v Pardubickém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
15. 08. 2019

Vazačský kurz - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
15. 08. 2019

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VIII

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2019 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 61 063 000 Kč

 
14. 08. 2019

„Výběrové řízení na zajištění ubytování, souvisejících služeb pro projekt „PAS-AKTIV – rozvoj podpůrných opatření pro klienty s PAS a problémovým chováním, pečující osoby a personál, reg.č.: CZ.03.2.6.3/0.0/0.0/16_134/0008186

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 345 Kč

 
14. 08. 2019

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky II.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
14. 08. 2019

Odborné školení Pneumatická schémata a prvky I.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 54 000 Kč

 
14. 08. 2019

Jazykové kurzy - Projekt Hortulanus 2021

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 124 Kč

 
13. 08. 2019

Nájem automobilů pro osobní přepravu sociálních pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 892 904 Kč

 
13. 08. 2019

Age management ve společnosti G.T.TRADE

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 08. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 231 500 Kč

 
13. 08. 2019

Zajištění ubytování v Itálii pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2019

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 814 000 Kč

 
12. 08. 2019

Zpracování strategických dokumentů pro město Klatovy - II.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 708 965 Kč

 
12. 08. 2019

Školení informačního systému OR-SYSTEM

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 630 000 Kč

 
12. 08. 2019

Firemní vzdělávání obsluhy vstřikovací technologie ARBURG

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 222 000 Kč

 
12. 08. 2019

Eplan Experience

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 423 000 Kč

 
12. 08. 2019