Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Upravit filtr
Upravit filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Externí vzdělávání IT pro Xella CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč

 
29. 03. 2018

Poskytnutí odborných poradenských služeb a školení pro projekt MěÚ Blansko v rámci projektu výzvy 033

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 210 Kč

 
29. 03. 2018

Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností ve společnosti BILSTEIN CEE

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 716 300 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. IV

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. III

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 151 250 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 113 200 Kč

 
29. 03. 2018

Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část. Studie proveditelnosti na záměr "Zřízení podnikatelského inkubátoru"

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 04. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 165 000 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. I

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
29. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců - GiTy, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 400 Kč

 
26. 03. 2018

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
26. 03. 2018

Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 624 066 Kč

 
23. 03. 2018

Školení v oblasti obecného IT a měkkých a manažerských dovedností – CIKAUTXO CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
23. 03. 2018

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
22. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Sabris CZ – Specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
21. 03. 2018

AutoCad - pokročilé metody a postupy

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 319 000 Kč

 
20. 03. 2018

Zajištění vzdělání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 04. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 750 Kč

 
20. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců – Specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 278 900 Kč

 
20. 03. 2018

Služby údržby a rozvoje EPR systému Helios Green

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 991 160 Kč

 
16. 03. 2018

Implementace modelu CAF 2013 na MěÚ Milovice a vzdělávání zaměstnanců úřadu

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 03. 2018 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 381 000 Kč

 
15. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro Murr CZ, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 740 000 Kč

 
15. 03. 2018