Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Jazykové vzdělávání zaměstnanců AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2016 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
31. 08. 2016

Zajištění vzdělávání v rámci projektu „Energetické stroje“

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 09. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
31. 08. 2016

Rozvoj, trénink a použití metod zvyšování produktivity

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 864 000 Kč

 
30. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro TOWER Automotive Czech Republic, s.r.o., II.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 541 500 Kč

 
24. 08. 2016

Vytvoření nové metody pro měření „Prostředí“ vyhodnocení a interpretace dat

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 752 000 Kč

 
24. 08. 2016

FK dřevěné lišty – prostor pro řízené zlepšování

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 906 000 Kč

 
23. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance společnosti BATZ CZECH, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2016 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 995 000 Kč

 
23. 08. 2016

Realizace kurzu komplexní krizové intervence

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 280 000 Kč

 
19. 08. 2016

Dodávka výpočetní a kancelářské techniky včetně souvisejícího softwaru pro projekty TRANSFER a CESTA

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 474 467,68 Kč

 
19. 08. 2016

Analýzy z oblasti statistického a kvalitativního monitoringu v oblasti SPOD

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 935 000 Kč

 
18. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro 100% REWORK s.r.o. II.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 52 000 Kč

 
18. 08. 2016

Realizace projektu Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 909,09 Kč

 
18. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro CTS Czech Republic s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2016 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
12. 08. 2016

Dodávka polygrafické techniky

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 362 860 Kč

 
11. 08. 2016

Vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 715 600 Kč

 
10. 08. 2016

Hlídání a nezbytná péče o osoby s postižením v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 888 159,5 Kč

 
10. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 861 004 Kč

 
10. 08. 2016

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge), Programátor CNC strojů (se zaměřením na CAM Express)

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 447 200 Kč

 
10. 08. 2016

Školení v oblasti specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 619 327 Kč

 
10. 08. 2016

Nákup cateringového vozidla

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2016 07:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
08. 08. 2016