Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání v rámci projektu „Aperta – inovativní vzdělávání II“

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 04. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 590 800 Kč

 
28. 03. 2017

Vzdělávání v České fotovoltaické asociaci, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 950 000 Kč

 
28. 03. 2017

Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 04. 2017 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 11 449 429 Kč

 
27. 03. 2017

Vzděláváním k rozvoji společnosti HEROS servis s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 850 000 Kč

 
27. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Okresní hospodářské komoře Bruntál

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 984 000 Kč

 
27. 03. 2017

Zajištění ubytování v Německu pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2016

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
27. 03. 2017

Zajištění souboru školení

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 04. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 566 370 Kč

 
24. 03. 2017

Vzděláváním k profesnímu růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 647 000 Kč

 
24. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firmy KASTRO office s.r.o. a ARBO CKP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 04. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 840 000 Kč

 
24. 03. 2017

Zajištění ubytování ve Švédsku pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu MOSTY 2016

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 380 000 Kč

 
24. 03. 2017

MODYNAS – firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 04. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 870 800 Kč

 
23. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců v 3E PROJEKT, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 630 000 Kč

 
23. 03. 2017

Akreditované vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb 2017

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 289 890 Kč

 
23. 03. 2017

Vzdělávací kurzy pro BAUER TECHNICS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 12:00

 
22. 03. 2017

Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 720 000 Kč

 
22. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ELITEX OK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 470 000 Kč

 
22. 03. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 825 200 Kč

 
20. 03. 2017

Zajištění vzdělávání pro MECAPLAST CZ, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 356 800 Kč

 
20. 03. 2017

Podnikové vzdělávání Entry Engineering s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 350 000 Kč

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část X.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2017 10:00

 
17. 03. 2017