Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Realizace projektu Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 09. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 909,09 Kč

 
18. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro CTS Czech Republic s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2016 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
12. 08. 2016

Dodávka polygrafické techniky

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 362 860 Kč

 
11. 08. 2016

Vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 715 600 Kč

 
10. 08. 2016

Hlídání a nezbytná péče o osoby s postižením v rámci projektu "Podporujeme hrdinství, které není vidět"

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 888 159,5 Kč

 
10. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 861 004 Kč

 
10. 08. 2016

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge), Programátor CNC strojů (se zaměřením na CAM Express)

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 447 200 Kč

 
10. 08. 2016

Školení v oblasti specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 619 327 Kč

 
10. 08. 2016

Nákup cateringového vozidla

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2016 07:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
08. 08. 2016

Zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 653 851 Kč

 
08. 08. 2016

Analýza žadatelů domovů pro seniory

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 452 000 Kč

 
05. 08. 2016

Zajištění školení vedoucích pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2016 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 743 459 Kč

 
03. 08. 2016

Zajištění školení vedoucích pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2016 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 926 981 Kč

 
03. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro DAGRO Plzeň s.r.o. v plzeňském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 873 448 Kč

 
03. 08. 2016

Zajištění evaluace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 868 Kč

 
03. 08. 2016

Školení měkkých dovedností vedoucích pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2016 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 835 220 Kč

 
29. 07. 2016

Dětská skupina Zahradníkova

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 700 000 Kč

 
28. 07. 2016

Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 530 000 Kč

 
28. 07. 2016

Organizační a technické zajištění diskusních fór „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ II

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 872 727 Kč

 
27. 07. 2016

Školní autobus v Jesenici

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2016 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
26. 07. 2016