Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání TOOL TECH CZ

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 015 000 Kč

 
10. 05. 2017

Čtení výrobní technické dokumentace

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 168 000 Kč

 
10. 05. 2017

Vzdělávání manažerů společnosti Armex Energy

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 996 240 Kč

 
10. 05. 2017

Propagační předměty OPZ/OP PMP – II.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
09. 05. 2017

Školení zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
09. 05. 2017

Poptávka po individuálních kurzech českého jazyka pro cizinky

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 05. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 545 454 Kč

 
09. 05. 2017

Zpracování strategických dokumentů města Týnec nad Sázavou

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
09. 05. 2017

Zpracování Filozoficko-architektonické koncepce města Týnec nad Sázavou

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2017 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
09. 05. 2017

„Kaleidoskop podnikového vzdělávání“ CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005884 – rozdělená na 5 částí

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 8 292 591 Kč

 
05. 05. 2017

Vzdělávání zaměstnanců členů OHK Karviná

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 531 000 Kč

 
05. 05. 2017

Zařízení péče o děti předškolního věku – Mikrojesle SLUŠOVICE 2

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
05. 05. 2017

Zařízení péče o děti předškolního věku – Mikrojesle SLUŠOVICE 1

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
05. 05. 2017

Vzdělávání společnosti MARY&POPP´S AGENCY, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 05. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 430 000 Kč

 
05. 05. 2017

Podnikové vzdělávání Spartak Rokytnice, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
05. 05. 2017

Recepční a související služby

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 656 000 Kč

 
05. 05. 2017

Vzdělávání společnosti AL-Consulting s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 05. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 470 000 Kč

 
04. 05. 2017

Vzdělávání společnosti GOLDEN APPLE CINEMA, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 05. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 355 000 Kč

 
04. 05. 2017

Vzdělávání společnosti Vršák s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 05. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 368 000 Kč

 
04. 05. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro ONMB, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 05. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 147 000 Kč

 
03. 05. 2017

Vzdělávání společnosti FESTO-ŠTODT s.r.o., a Fe Produkt, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 05. 2017 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
03. 05. 2017