Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část X.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2017 10:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IX.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VIII.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VII.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část VI.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část V.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část IV.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část III.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část II.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod Radhoštěm - část I.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2017 09:00

 
17. 03. 2017

Vzděláváni zaměstnanců VOP GROUP, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 000 Kč

 
17. 03. 2017

Podnikové vzdělávání BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 750 000 Kč

 
17. 03. 2017

Podnikové vzdělávaní Jiří Novotný

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
17. 03. 2017

Podnikové vzdělávání Glass beads, s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
17. 03. 2017

Vzdělávací aktivity pro STIRPack, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
17. 03. 2017

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti KOVAZ

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 03. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 730 000 Kč

 
16. 03. 2017

Akreditovaný koučovací výcvik

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 658 512,4 Kč

 
16. 03. 2017

Vzdělávací programy v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 435 610,49 Kč

 
15. 03. 2017

Zpracování strategického plánu MČ P13 – projekt OPZ

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
15. 03. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Linnet

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
14. 03. 2017