Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávání pro TOWER Automotive Czech Republic, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 541 500 Kč

 
11. 07. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - F AIR, spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2016 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 920 000 Kč

 
07. 07. 2016

Zajištění vzdělávání pro 100% REWORK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 638 500 Kč

 
04. 07. 2016

Zařízení péče o děti předškolního věku – dětská skupina DOMINO

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
02. 07. 2016

Stavební úpravy – rekonstrukce Montessori dětská skupina Kvítek

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
30. 06. 2016

Dodávka polygrafické a výpočetní techniky

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 861 260 Kč

 
30. 06. 2016

Čtení a kreslení technické dokumentace a Programátor CNC strojů

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 447 200 Kč

 
29. 06. 2016

Zajištění vzdělávání pro Holzindustrie Chanovice s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 714 510 Kč

 
29. 06. 2016

Zajištění vzdělávání pro GEMO OLOMOUC, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 784 000 Kč

 
28. 06. 2016

Dodávka vybavení gastroprovozu

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 004 600 Kč

 
28. 06. 2016

Vzdělávání zaměstnanců: Akademie odborného rozvoje výrobního managementu

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
28. 06. 2016

Stavební úpravy – Vestavba školního klubu Oudoleň

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 380 600 Kč

 
23. 06. 2016

Zajištění vzdělávání pro DIEFFENBACHER - CZ, hydraulické lisy, s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 460 000 Kč

 
21. 06. 2016

Spotřební materiál do tiskáren 2016 II.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 817 901 Kč

 
20. 06. 2016

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge) Programátor CNC strojů (se zaměřením na CAM Express)

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 447 200 Kč

 
20. 06. 2016

Zajištění vzdělávání pro DAGRO Plzeň s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 06. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
18. 06. 2016

Realizace vzdělávacích kurzů – 1. etapa k projektu Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě I.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
15. 06. 2016

Zajištění vzdělávání pro Green Gas DPB, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 06. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 673 875 Kč

 
15. 06. 2016

Budování týmu pro tvorbu SharePoint aplikací - Administrátor

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 07. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 186 600 Kč

 
15. 06. 2016

Budování týmu pro tvorbu SharePoint aplikací

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 07. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 264 450 Kč

 
15. 06. 2016