Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Rekvalifikační kurzy pro Plzeňský kraj IV.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 49 000 000 Kč

 
03. 03. 2017

Zajištění akreditovaného základního a nástavbového kurzu bazální stimulace v rámci projektu Vzděláváním ke kvalitě

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 160 000 Kč

 
03. 03. 2017

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘIDIČŮ BUSLINE

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 747 252 Kč

 
03. 03. 2017

ZPRACOVÁNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE BEROUN

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 868 Kč

 
03. 03. 2017

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 709 060 Kč

 
02. 03. 2017

Vzdělávání v oblasti Měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 03. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 791 000 Kč

 
01. 03. 2017

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb ELKOV elektro, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 735 000 Kč

 
01. 03. 2017

Zpracování strategických plánů obcí Mikroregionu Mohelnicko

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 510 000 Kč

 
01. 03. 2017

Metodické školení Helios: ekonomika, účetnictví, správa a specializovaný modul RSV – řízení stavební výroby

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 000 Kč

 
01. 03. 2017

Metodické školení DMS EASY PLM (Data management systému)

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 291 200 Kč

 
01. 03. 2017

Vzdělávací aktivity pro OHK Semily

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 950 000 Kč

 
27. 02. 2017

Strategické dokumenty města Brna s důrazem na oblast kvality života - sociologické průzkumy, ČÁST B: Mezigenerační vztahy a solidarita

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
27. 02. 2017

Zajištění vzdělávání pro MECAPLAST CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 03. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 178 532 Kč

 
27. 02. 2017

Cesta k rozvoji zaměstnanců – odborné a jazykové kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 909 090 Kč

 
27. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Pavel Páleníček

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 062 000 Kč

 
27. 02. 2017

Vzdělávání pro Kuboušek s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 273 000 Kč

 
24. 02. 2017

Odborné služby v oblasti rovných příležitostí

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 03. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 000 Kč

 
24. 02. 2017

Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce protidrogové politiky a mezinárodních, národních a regionálních strategických dokumentů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 537 190 Kč

 
24. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Karton plus spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 592 800 Kč

 
24. 02. 2017

Plán zdraví města Brna 2018 - 2030

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 305 000 Kč

 
23. 02. 2017