Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava – aktivizační kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 01. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 640 000 Kč

 
09. 01. 2017

Vybavení pro výrobu doplňkové výživy

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 788 000 Kč

 
09. 01. 2017

ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ V CHEMNITZ - NĚMECKO

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 404 508,4 Kč

 
06. 01. 2017

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 01. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 711 757 Kč

 
05. 01. 2017

Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Valašského Meziříčí

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 01. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 520 661,16 Kč

 
04. 01. 2017

Zajištění vzdělávání pro HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 01. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 953 300 Kč

 
02. 01. 2017

Evaluace projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 01. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 223,14 Kč

 
02. 01. 2017

Školení na program AutoSPRINK

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 01. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 536 094,72 Kč

 
27. 12. 2016

Vybavení bytů pro cílovou skupinu

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 01. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 561 983 Kč

 
23. 12. 2016

Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb II.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 01. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 374 163 Kč

 
23. 12. 2016

Vzdělání pro zaměstnance Č.V.PROTOTYP

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 01. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 150 000 Kč

 
22. 12. 2016

Rámcová smlouva na dodávky propagačních předmětů

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 01. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 394 194 Kč

 
22. 12. 2016

Jazykové vzdělávání zaměstnanců AERO Vodochody AEROSPACE a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 01. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
22. 12. 2016

Příprava vozidel a provoz na komunikacích Psychologická příprava a řešení krizových situací Obsluha digitálního tachografu

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 01. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 747 252 Kč

 
22. 12. 2016

Cesta Charity Valašské Meziříčí za vyšší kvalitou poskytovaných služeb - Vzdělávání s auditem

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 01. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 960 000 Kč

 
22. 12. 2016

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Harmonii, p. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 01. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 783 000 Kč

 
22. 12. 2016

Projekty – „Koncepce bydlení“ a „Prevence ohrožení rodiny“ – kancelářské vybavení

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 01. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 169 869 Kč

 
20. 12. 2016

Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 12. 2016 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 764 000 Kč

 
19. 12. 2016

Zajištění vzdělávání pro UNEX a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 12. 2016 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 996 987 Kč

 
19. 12. 2016

Vzdělávání v pokročilém využívání nástrojů eGovernmentu

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 01. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 946 195 Kč

 
19. 12. 2016