Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Nové webové stránky města – 4. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 650 000 Kč

 
24. 04. 2020

Vzdělání pro zaměstnance podniků sdružených v Redana, z.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 05. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 990 000 Kč

 
24. 04. 2020

Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VII

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 06. 2020 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 51 836 000 Kč

 
23. 04. 2020

Tvorba krátkých zábavných tematických videí v rámci projektu "Podpora komunitní práce v MSK II"

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 05. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 388 760 Kč

 
23. 04. 2020

Kurzy ve společnosti TUBES International s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 05. 2020 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 874 358 Kč

 
20. 04. 2020

Vzdělávání VERA, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 215 000 Kč

 
20. 04. 2020

Podnikové vzdělávání II.“

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 04. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 350 000 Kč

 
17. 04. 2020

Pasport vodovodů a kanalizací města Černošice

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 627 070 Kč

 
17. 04. 2020

Pasport zeleně a hřbitovů města Černošice

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 869 869 Kč

 
17. 04. 2020

Kurz kybernetické bezpečnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 05. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 205 140 Kč

 
16. 04. 2020

Kurz Microsoft 365 admin

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 05. 2020 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 375 740 Kč

 
16. 04. 2020

Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti Obecného IT a v oblasti Měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 04. 2020 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 223 970 Kč

 
15. 04. 2020

Analýza situace bezdomovectví v Praze

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 04. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
14. 04. 2020

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti JHV – ENGINEERING s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 04. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
09. 04. 2020

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Witkowitz Mechanica, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2020 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 390 000 Kč

 
07. 04. 2020

Vzdělávání zaměstnanců NTS Prometal Machining, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2020 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 426 850 Kč

 
06. 04. 2020

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti Futaba Czech, s.r.o

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 04. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 654 665 Kč

 
06. 04. 2020

Vzdělávací aktivity ve společnosti LENA NÁBYTEK, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 732 800 Kč

 
03. 04. 2020

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Monto, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 04. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 642 684 Kč

 
03. 04. 2020

Školení zaměstnanců ve společnosti PNEU PLUS s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 04. 2020 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 669 333,33 Kč

 
02. 04. 2020