Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávaní v oblasti technických dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 590 000 Kč

 
16. 12. 2016

Vzdělávání v rámci projektu „Zavádění komplexního terapeutického modelu v Domově Na zámečku Rokytnice“

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 01. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 421 700 Kč

 
16. 12. 2016

Procesní audity - podpora procesů vedoucích k sociálnímu začlenění

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 12. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
14. 12. 2016

Zajištění vzdělávání pro HOBES, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 062 144 Kč

 
12. 12. 2016

Ubytování pro znevýhodněnou mládež v Itálii

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 700 000 Kč

 
12. 12. 2016

Zajištění vzdělávání pro Ingersoll-Rand CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
12. 12. 2016

Zvýšení kapacity sociální služby azylové domy v Jihočeském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 408 800 Kč

 
07. 12. 2016

Vzděláváním k úspěšné transformaci sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 01. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 587 000 Kč

 
06. 12. 2016

Odborné vzdělávání II. zaměstnanců společnosti Hansen Electric, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 808 000 Kč

 
03. 12. 2016

Vzdělávání zaměstnanců: Čištění fasád zemědělských staveb

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 355 200 Kč

 
03. 12. 2016

Vzdělávání zaměstnanců: Sanace komerčních a historických budov

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 340 000 Kč

 
03. 12. 2016

Profesní rekvalifikační kurzy v technice

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 140 000 Kč

 
02. 12. 2016

Evaluace projektu "Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce"

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
01. 12. 2016

Školení v oblasti prodeje brýlových čoček ve společnosti DR. OPTIK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 290 000 Kč

 
01. 12. 2016

Akademie dopravního vzdělávání – BLM Trucking s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2016 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 433 850 Kč

 
28. 11. 2016

Zajištění realizace vzdělávání manažerů společnosti TATRA METALURGIE a. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 12. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 912 000 Kč

 
24. 11. 2016

Rámcová smlouva na dodávky didaktických pomůcek

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 12. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 151 262 Kč

 
24. 11. 2016

Vzdělávání zaměstnanců: Akademie štíhlé výroby

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 225 000 Kč

 
23. 11. 2016

Vzdělávání v rámci projektu „Rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v Charitě Uherský Brod“

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 637 603,31 Kč

 
22. 11. 2016

Koncepce bydlení – pilotní ověření ve městě Ostrava - zajištění evaluace a vedení fokusní skupiny

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 12. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 220 661,16 Kč

 
21. 11. 2016