Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění externího vzdělávání pro firmu BACOM s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 916 640 Kč

 
07. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HELIA TRADE, spol. s r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 850 000 Kč

 
07. 04. 2017

Zajištění vzdělávání pro STROJCAR s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 126 960 Kč

 
07. 04. 2017

Dodávka výpočetní a kancelářské techniky včetně souvisejícího softwaru pro projekty TRANSFER a CESTA

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 474 467,68 Kč

 
06. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců SUNIX SAFE TECHNOLOGIES

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
06. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců SUNIX SAFE LIFE

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
06. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ČOS – Technický servis s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 152 000 Kč

 
05. 04. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 428 000 Kč

 
05. 04. 2017

Vzděláváme zaměstnance

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 840 000 Kč

 
05. 04. 2017

Vzdělávání v oblasti technické a v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 659 760 Kč

 
05. 04. 2017

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 320 702,48 Kč

 
03. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců FANAK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 540 000 Kč

 
03. 04. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců PROFFA s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 485 000 Kč

 
03. 04. 2017

Zpracování Programů rozvoje obce pro obce Mikroregionu Hustopečsko

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 867 769 Kč

 
03. 04. 2017

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti ARAMARK, s.r.o. v Moravskoslezském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 130 000 Kč

 
03. 04. 2017

Vzdělávání zaměstnanců OLC Systems

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
31. 03. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro zaměstnance společnosti SP - TOP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 182 000 Kč

 
31. 03. 2017

Podpora pracovních týmů v rámci projektu Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 838 016,52 Kč

 
31. 03. 2017

Pracovní a bilanční diagnostika (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 520 350 Kč

 
31. 03. 2017

Odborné služby v oblasti rovných příležitostí II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 04. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 000 Kč

 
30. 03. 2017