Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Agentura práce (projekt CESTA + projekt TRANSFER)

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 489 300 Kč

 
30. 09. 2016

Rámcová smlouva na poskytování polygrafických služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 218 227 Kč

 
27. 09. 2016

ATLS (Advanced trauma life support) kurz

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 420 900 Kč

 
26. 09. 2016

Zajištění poštovních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 10. 2016 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 842 319 Kč

 
23. 09. 2016

Zajištění ubytování ve Velké Británii (Skotsko) pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 16:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 502 314 Kč

 
21. 09. 2016

Zajištění ubytování na Maltě pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu „Začít znovu – Zahraniční stáže pro znevýhodněnou mládež z Moravskoslezského a Olomouckého kraje“

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 16:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 398 181,77 Kč

 
21. 09. 2016

Strojové vybavení prádelny

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 425 596 Kč

 
20. 09. 2016

Školení v oblasti specializovaného IT

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 791 117 Kč

 
19. 09. 2016

Poradenské a vzdělávací služby v oblasti strategického řízení a fundraisingu pro Diecézní charitu Brno

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 614 048 Kč

 
19. 09. 2016

Zajištění vzdělávacích kurzů pro pracovníky Magdaléna, o.p.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 595 297,6 Kč

 
19. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - Optimalizace

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 0 Kč

 
16. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Poličských strojíren a.s. - MAX

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 0 Kč

 
16. 09. 2016

Realizace kurzu komplexní krizové intervence

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 09. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 280 000 Kč

 
16. 09. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců Erste Grantika Advisory, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 485 910 Kč

 
16. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro Ingersoll-Rand CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 615 000 Kč

 
15. 09. 2016

Zajištění vzdělávání v oblasti obsluhy softwaru pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 86 000 Kč

 
13. 09. 2016

Zefektivnění procesu strategického řízení ve městě Olomouci

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 295 000 Kč

 
13. 09. 2016

Zajištění vzdělávání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 09. 2016 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 23 550 Kč

 
12. 09. 2016

Evaluace poskytování služeb sociální prevence v Olomouckém kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
12. 09. 2016

Zajištění vzdělávání pro SAMETEX spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 534 687 Kč

 
09. 09. 2016