Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Nákup cateringového vozidla

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2016 07:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
08. 08. 2016

Zajištění podpory osob s duševním onemocněním prostřednictvím peer konzultantů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 653 851 Kč

 
08. 08. 2016

Analýza žadatelů domovů pro seniory

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 452 000 Kč

 
05. 08. 2016

Zajištění školení vedoucích pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2016 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 743 459 Kč

 
03. 08. 2016

Zajištění školení vedoucích pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 08. 2016 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 926 981 Kč

 
03. 08. 2016

Zajištění vzdělávání pro DAGRO Plzeň s.r.o. v plzeňském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 873 448 Kč

 
03. 08. 2016

Zajištění evaluace projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 08. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 868 Kč

 
03. 08. 2016

Školení měkkých dovedností vedoucích pracovníků

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2016 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 835 220 Kč

 
29. 07. 2016

Dětská skupina Zahradníkova

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 700 000 Kč

 
28. 07. 2016

Zajištění ubytování pro účastníky zahraniční stáže v SRN

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 530 000 Kč

 
28. 07. 2016

Organizační a technické zajištění diskusních fór „Efektivní naplňování střednědobého plánu v podmínkách MSK“ II

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 872 727 Kč

 
27. 07. 2016

Školní autobus v Jesenici

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2016 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 950 000 Kč

 
26. 07. 2016

Zajištění ubytování v SRN pro účastníky zahraniční stáže v rámci projektu Stáž je moje cesta

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 08. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 680 695 Kč

 
22. 07. 2016

Mechanik – Elektronik aplikačních a sealing robotů APT/UBS

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 08. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
21. 07. 2016

Pronájem ubytovacího zařízení na Maltě

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 07. 2016 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 306 400 Kč

 
18. 07. 2016

Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zařízení - domovů pro osoby se zdravotním postižením

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 08. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 835 093 Kč

 
14. 07. 2016

Zajištění vzdělávacího programu pro pracovníky v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 07. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 229 274 Kč

 
13. 07. 2016

Zajištění vzdělávání pro MAUTING s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
12. 07. 2016

Zajištění vzdělávání pro TOWER Automotive Czech Republic, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 07. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 541 500 Kč

 
11. 07. 2016

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - F AIR, spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 08. 2016 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 920 000 Kč

 
07. 07. 2016