Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Školení pro pracovníky MěÚ a zastupitele města Hustopeče

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 03. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 838 820 Kč

 
21. 02. 2017

Rekvalifikační kurz „Strážný (68-008-E) včetně zkoušky profesní kvalifikace

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 48 000 Kč

 
20. 02. 2017

Rekvalifikační kurz „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M)“ včetně zkoušky profesní kvalifikace

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 364 500 Kč

 
20. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Gatro s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 03. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 007 400 Kč

 
20. 02. 2017

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti AZP Brno s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 03. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 050 000 Kč

 
17. 02. 2017

Zajištění vzdělávání pro STROJCAR s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 706 289 Kč

 
17. 02. 2017

Vybavení pro výrobu doplňkové výživy

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 788 000 Kč

 
16. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu STAVBY ŠÍD s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 516 200 Kč

 
15. 02. 2017

Vzdělávací kurzy pro OKIN BPS

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 03. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 500 000 Kč

 
15. 02. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 512 000 Kč

 
14. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu KART ARENA BRNO, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 817 800 Kč

 
14. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu KT MOTORSPORT spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 122 800 Kč

 
14. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Richard Park s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 640 000 Kč

 
13. 02. 2017

Zpracování plánu odpadového hospodářství pro Město Dobříš na období 10 let

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 02. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 000 Kč

 
10. 02. 2017

Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a neformální pečovatele

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 467 604,09 Kč

 
10. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Hájenka Břeclav s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 960 000 Kč

 
10. 02. 2017

Evaluace Strategie pro Brno a dalších strategických dokumentů města Brna z oblasti kvality života

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 02. 2017 12:00

 
10. 02. 2017

Zajištění vzdělávání pro UNEX Slévárna, s.r.o. III

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 02. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 387 000 Kč

 
09. 02. 2017

Nákup užitkového vozu s izotermickou chladící jednotkou

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 02. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 790 000 Kč

 
08. 02. 2017

Zajištění externího vzdělávání pro firmu TARTE service s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 02. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 955 400 Kč

 
08. 02. 2017