Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Tiskové služby 2016

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 754 170 Kč

 
06. 05. 2016

Pracovní diagnostika v rámci projektů Záruky pro mladé v Jihomoravském kraji a 50 PLUS v Jihomoravském kraji.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 05. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 800 Kč

 
06. 05. 2016

Zpracování analytických podkladů vycházejících z implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 - 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 06. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 9 075 000 Kč

 
06. 05. 2016

Pronájem prostor a techniky pro akce projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 04. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 008 264 Kč

 
06. 05. 2016

Bilanční diagnostika pro KrP ÚP ČR v Jihlavě II.

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 04. 2016 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 665 010 Kč

 
06. 05. 2016

Dodávka vozidel formou operativního leasingu.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2016 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 515 702 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikační kurzy pro Úřad práce ČR – krajskou pobočku v Liberci VI.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2016 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 20 150 000 Kč

 
06. 05. 2016

Bilanční diagnostika pro KrP ÚP ČR v Jihlavě

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 02. 2016 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 665 010 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikace – Středočeský kraj III

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 02. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 919 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj IV

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 01. 2016 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 788 700 Kč

 
06. 05. 2016

Poradenské činnosti pro Pardubický kraj 2016 - 2019

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 12. 2015 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 31 008 263 Kč

 
06. 05. 2016

Zajištění poradenství a zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2015 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 439 256 Kč

 
06. 05. 2016

„Poradenské činnosti - Královehradecký kraj 2016 - 2019“

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 10. 2015 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 908 000 Kč

 
06. 05. 2016

Poradenské činnosti pro Plzeňský kraj II.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 10. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 4 500 000 Kč

 
06. 05. 2016

Rekvalifikační kurzy pro Jihomoravský kraj II 2016 – 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 10. 2015 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 88 880 000 Kč

 
06. 05. 2016