Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Siplace Pro - Obsluha a programování osazovacích automatů ASM

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
05. 09. 2018

Nákup vzdělávacích kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 746 459,5 Kč

 
04. 09. 2018

Zpracování vybraných druhů pasportů v obcích v rámci projektu „Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007446

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 694 214 Kč

 
04. 09. 2018

Vzdělávací aktivita Kontrolor kvality a vzdělávací aktivita Šička oděvních materiálů (Odborné vzdělávání zaměstatnců)

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 320 500 Kč

 
04. 09. 2018

Rekvalifikace IT pro Prahu II.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 10 000 000 Kč

 
03. 09. 2018

Vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 061 157 Kč

 
03. 09. 2018

Zajištění školení pro KEBEK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2018 15:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 698 228 Kč

 
03. 09. 2018

JVP - technické a obecné školení 3

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2018 15:00

 
03. 09. 2018

Výběr dodavatele právního a ekonomického vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 378 000 Kč

 
31. 08. 2018

Profesní způsobilost řidičů – opakované školení

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 000 Kč

 
30. 08. 2018

Jeřábnický kurz - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 61 600 Kč

 
30. 08. 2018

Vazačský kurz - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 322 560 Kč

 
30. 08. 2018

Strojnická oprávnění - opakovaný

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 48 100 Kč

 
30. 08. 2018

Školení bezpečné jízdy

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 09. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 634 000 Kč

 
29. 08. 2018

Služby psychologa

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 595 041,32 Kč

 
29. 08. 2018

Vybavení pro výrobu domků a saun

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 747 929 Kč

 
28. 08. 2018

Odborné školení pokladního systému SERD

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 09. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 484 500 Kč

 
28. 08. 2018

Speciální stroje – nádoby na zpracování ovoce pro environmentální sociální podnik Biobýt; Část 1: Elektrický hrnec na povidla a džem, Část 2: Nerezový zásobník na mošt, Část 3: Nerezová sběrná vana na mošt

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 09. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 98 600 Kč

 
24. 08. 2018

Podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti STROJTEX, strojírenská s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 204 696 Kč

 
24. 08. 2018

Čtení a kreslení technické dokumentace

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 09. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 168 000 Kč

 
24. 08. 2018