Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Nákup služeb v oblasti Age management ve společnosti ROJAL

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 04. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 696 333 Kč

 
15. 03. 2019

Dodávka automobilu pro sběrnu prádla

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 03. 2019 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 905 200 Kč

 
14. 03. 2019

Vzdělávání zaměstnanců UBK s.r.o. – specializované IT kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 03. 2019 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 724 710 Kč

 
13. 03. 2019

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance IT Městského úřadu v Kroměříži

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 190 000 Kč

 
12. 03. 2019

IS pro kovovýrobu

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2019 15:00

 
11. 03. 2019

Vzdělávání zaměstnanců: Zvýšení produktivity a efektivity na pracovišti linky RAW

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 198 000 Kč

 
08. 03. 2019

Vzdělávání zaměstnanců: Linka RAW – odborné proškolení obsluhy

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 390 380 Kč

 
08. 03. 2019

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – vzdělávání v oblasti partnerských vztahů a sexuality lidí s postižením

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 68 000 Kč

 
08. 03. 2019

Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko - dodavatel technických dokumentů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2019 09:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 710 744 Kč

 
07. 03. 2019

Efektivní a profesionální veřejná správa regionu DSO Policko - dodavatel strategických dokumentů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 785 124 Kč

 
07. 03. 2019

„Age management – projekt Mosty“

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 972 600 Kč

 
01. 03. 2019

Vzdělávání ve Společné vizi 2

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 03. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 420 000 Kč

 
01. 03. 2019

Pořízení funkčního celku – svařovací technika

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 03. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 196 000 Kč

 
01. 03. 2019

Zajištění akreditovaného vzdělávání pro Sírius, příspěvková organizace

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 03. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 612 050 Kč

 
26. 02. 2019

Vzdělávání zaměstnanců: Linka RAW – odborné proškolení obsluhy

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 390 380 Kč

 
26. 02. 2019

Vzdělávání zaměstnanců: Zvýšení produktivity a efektivity na pracovišti linky RAW

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 198 000 Kč

 
26. 02. 2019

Dodávka automobilu

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 03. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 905 200 Kč

 
25. 02. 2019

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část B: Realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 210 000 Kč

 
25. 02. 2019

Základní školení Solid Edge

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 03. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 000 Kč

 
25. 02. 2019

Nákup strojů pro výrobu čerstvých těstovin

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 03. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 275 000 Kč

 
22. 02. 2019