Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Výběr dodavatele vzdělávání zaměstnanců BSK

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 535 200 Kč

 
05. 10. 2018

Koncepce Smart city "Chytrý Žďár"

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2018 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
05. 10. 2018

NCO NZO Brno – software pro realizaci projektů ESF

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 10. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 500 Kč

 
03. 10. 2018

Vzdělávací aktivita Technologie výroby textilních materiálů a Polygrafické standardy a technologie (Odborné vzdělávání zaměstnanců)

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 10. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 304 500 Kč

 
03. 10. 2018

Školení zaměstnanců v měkkých dovednostech

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 10. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
02. 10. 2018

Česká přírodní kosmetika - myšlenka, která pomáhá – Výběr dodavatele kompresoru

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 10. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 55 000 Kč

 
01. 10. 2018

Certifikace integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN ISO/IEC 27001:2014, pro období 2019 až 2020

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 661 000 Kč

 
27. 09. 2018

Vzdělávání v ECT clusteru – druhá fáze

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 10. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 654 800 Kč

 
27. 09. 2018

Školení SAP – úroveň super uživatel

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 754 000 Kč

 
27. 09. 2018

Vzdělávací kurzy pro zaměstnance Oblastní charity Hradec Králové II.

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 10. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 412 946 Kč

 
27. 09. 2018

Územní studie - organizace odvádění vod a spojená rizika

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 025 380 Kč

 
26. 09. 2018

Odborné školení klíčových zaměstnanců spol. MITAS a.s. v oblasti kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 10. 2018 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 102 000 Kč

 
25. 09. 2018

Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 840 000 Kč

 
25. 09. 2018

Vzdělávací kurz v oboru elektrikář

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 10. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 510 000 Kč

 
24. 09. 2018

Průzkum dopravního chování obyvatelstva měst Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 10. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 912 000 Kč

 
21. 09. 2018

Vzdělání – realizace seminářů pro sociální pracovníky II

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 579 277 Kč

 
21. 09. 2018

Svářečské kurzy k rozšíření kvalifikace zaměstnanců

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 10. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 146 900 Kč

 
20. 09. 2018

Školitel pro projekt „Nasedni na expres směr pracovní kariéra“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 646 214 Kč

 
19. 09. 2018

ZPRACOVÁNÍ METODIKY VĚCNÝCH KONTROL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VYTVOŘENÍ A ZAVEDENÍ KARET ŘEŠENÝCH POTŘEB SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 952 000 Kč

 
19. 09. 2018

Školení zaměstnanců společnosti Bogner

Lhůta pro podávání nabídek: 01. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
19. 09. 2018