Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání ve firmě Hořické strojírny 2020 - 2021

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 10:00

 
28. 11. 2019

Město Staňkov – efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty) – DP č. 4

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 01. 2020 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 565 000 Kč

 
28. 11. 2019

Vzdělávání zaměstnanců MěÚ Černošice se zaměřením na oběh písemností

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 12. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 525 000 Kč

 
28. 11. 2019

Podnikové vzdělávání zaměstnanců DONGHEE Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 12. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 800 000 Kč

 
28. 11. 2019

Vzdělávání zaměstnanců společnosti ARTWELD

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 10:00

 
28. 11. 2019

Vzdělávání zaměstnanců STECOMTRA a.s. (pův. Stecomtra Steel Components s. r. o.)

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 10:00

 
28. 11. 2019

Vzdělávání v Prettl Automotive Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 10:00

 
28. 11. 2019

Vzdělávání zaměstnanců členů Family and Job z.s. v oblastech: Měkké a manažerské dovednosti a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 12. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 643 500 Kč

 
27. 11. 2019

Vzdělávání ve společnosti ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 074 597 Kč

 
26. 11. 2019

Vzdělávání pro zaměstnance podniků sdružených v Danela, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 959 000 Kč

 
26. 11. 2019

Zajištění vzdělávání pro EMERGE, a.s. – 2.kolo

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 12. 2019 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 625 000 Kč

 
25. 11. 2019

Zajištění vzdělávání pro HSE, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 12. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 304 700 Kč

 
22. 11. 2019

Implementace Age managementu ve společnosti DF Partner s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 12. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
22. 11. 2019

Koncepční studie rozvoje obce Malá Úpa

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 12. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 450 000 Kč

 
21. 11. 2019

Vytvoření strategických dokumentů pro město Olešnice

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 12. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
20. 11. 2019

Generel dopravy města Žďáru nad Sázavou

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 12. 2019 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
20. 11. 2019

Profesní vzdělávání zaměstnanců Vetmedical s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 12. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 430 000 Kč

 
20. 11. 2019

Optimalizace procesů řízení projektů KHK

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 12. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 743 801 Kč

 
19. 11. 2019

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců - Windows 10

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 505 000 Kč

 
19. 11. 2019

Tvářeč plastů pro letadla 23-136-H pro DZ carbon composit s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 11. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 691 250 Kč

 
18. 11. 2019