Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
08.08.2020 17:14:51 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...

Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část IV

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 209 Kč

 
03. 09. 2019

Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část III.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 29 900 Kč

 
03. 09. 2019

Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část II

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 46 000 Kč

 
03. 09. 2019

Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení - část I

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 333 500 Kč

 
03. 09. 2019

Plán udržitelné městské mobility města Rožnov pod Radhoštěm

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2019 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 074 380 Kč

 
02. 09. 2019

Vzdělávání zaměstnanců členů spolku EduShield, z.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 09. 2019 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 620 000 Kč

 
02. 09. 2019

Vytvoření strategických dokumentů pro svazek obcí Mikroregionu Skutečsko-Ležáky

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 857 200 Kč

 
02. 09. 2019

Vzdělávací kurz elektrikář II

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 743 508 Kč

 
02. 09. 2019

Tisk odborných publikací (dokumenty, analýza, informační materiál, brožura, sborník) + překlady

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 09. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 590 913 Kč

 
02. 09. 2019

Pronájem prostor a techniky pro akce projektu NORD II

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 09. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 710 743,8 Kč

 
30. 08. 2019

Zajištění vzdělávání pro Vibracoustic CZ, s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 496 000 Kč

 
30. 08. 2019

NCO NZO Brno – vytvoření výukových videí pro realizaci kurzu SPECIFICKÉ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI V PALIATIVNÍ PÉČI - II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 347 000 Kč

 
29. 08. 2019

Kurz pracovní právo

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
29. 08. 2019

Kurz Finanční inteligence

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 09. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 180 000 Kč

 
29. 08. 2019

Gastronomický mobilní kontejner, gastro zařízení a vybavení

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 680 000 Kč

 
28. 08. 2019

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Model Obaly a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 137 940 Kč

 
28. 08. 2019

Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje IV. – Kurz PRINCE2 FOUNDATION

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 130 500 Kč

 
28. 08. 2019

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji II

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 230 000 Kč

 
28. 08. 2019

Rozvoj nástrojů strategického řízení a komunikace s veřejností v podmínkách města Valašské Klobouky

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 490 262 Kč

 
27. 08. 2019

Procesní audit, optimalizace a implementace procesního řízení MěÚ Černošice

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 09. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 734 400 Kč

 
26. 08. 2019