Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

OPAKOVANÉ VŘ ŠKOLENÍ MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 950 000 Kč

 
31. 10. 2019

Nákup Techniky - 10357

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 170 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 23 – Motivační rozhovory

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 112 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 22 – Krizová intervence

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 112 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 21 - Spolupráce a vzájemná podpora pracovníků v rámci týmů přímé obslužné péče

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 75 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 20 - Komunikace s klientem v obtížných situacích

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 75 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 19 - Uplatňování práv uživatelů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 18 - Individuální plánování

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 17 - Bazální stimulace

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 121 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 16 - Vztahy a sexualita lidí s postižením - úvod

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 15 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 15 - Motivace a aktivizace uživatelů

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 45 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 14 - Vztahy a sexualita lidí s mentálním postižením

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 175 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 13 - Komunikační dovednosti v práci s uživatelem

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 60 000 Kč

 
31. 10. 2019

Vzdělávání v oblasti sociálních služeb a sociální práce - dílčí část 12 - Právní odpovědnost při poskytování sociálních služeb a práce s rizikem

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
31. 10. 2019

Výběrové řízení na zajištění vzdělávání zaměstnanců společnosti OTIS a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 860 000 Kč

 
30. 10. 2019

Age management ve společnosti TOMI CZECH

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 11. 2019 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 141 500 Kč

 
30. 10. 2019

Město Staňkov – efektivní veřejná správa (strategické a koncepční dokumenty) – DP č. 2 a č. 7

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 565 000 Kč

 
29. 10. 2019

Zabezpečení společné dopravy dětí do/z Mraveniště v rámci projektu „Společná doprava dětí do Mraveniště“, reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014012

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 452 975,2 Kč

 
29. 10. 2019

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností a účetních, ekonomických a právních kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 084 000 Kč

 
29. 10. 2019

Pořízení pasportu zeleně a inventarizace dřevin města Příbram

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2019 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 854 000 Kč

 
25. 10. 2019