Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

V aplikaci došlo k neočekávané vnitřní chybě.

Pro obnovení funkce se zkuste, prosím, odhlásit a znovu přihlásit. Potom zkuste akci zopakovat. Pokud problém přetrvá, obraťte se, prosím, na technickou podporu.
Omlouváme se za způsobené problémy.
08.08.2020 16:39:28 CEST
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 10
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.convertToArray(ProcurementProcedureServiceImpl.java:388)
  eu.ibacz.esf.core.service.procurementprocedure.ProcurementProcedureServiceImpl.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(ProcurementProcedureServiceImpl.java:294)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2795.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
  org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
  org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
  org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
  com.sun.proxy.$Proxy728.getValuesForRangeSliderWithMaxMin(Unknown Source)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setProcurementsSpecificAttributes(AssetPublisherFilterAbstractController.java:109)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterAbstractController.setModelAttributeByAssetType(AssetPublisherFilterAbstractController.java:86)
  eu.ibacz.esf.web.portlet.assetpublisherfilter.AssetPublisherFilterViewController.view(AssetPublisherFilterViewController.java:140)
  sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1716.invoke(Unknown Source)
  sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
  java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
  org.springframework.web.bind.annotation.support.HandlerMethodInvoker.invokeHandlerMethod(HandlerMethodInvoker.java:181)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:367)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.doHandle(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:354)
  org.springframework.web.portlet.mvc.annotation.AnnotationMethodHandlerAdapter.handleRender(AnnotationMethodHandlerAdapter.java:294)
  org.springframework.web.portlet.DispatcherPortlet.doRenderService(DispatcherPortlet.java:764)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.processRequest(FrameworkPortlet.java:537)
  org.springframework.web.portlet.FrameworkPortlet.doDispatch(FrameworkPortlet.java:483)
  javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:103)
  com.liferay.portlet.ScriptDataPortletFilter.doFilter(ScriptDataPortletFilter.java:55)
  com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
  com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
  ... and more ...

Analýza Ministerstva pro místní rozvoj

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 08. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 900 000 Kč

 
15. 07. 2019

Mentoring a školení Age managementu pro PME spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 812 000 Kč

 
12. 07. 2019

Zajištění vzdělávání pro EMERGE, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 625 000 Kč

 
12. 07. 2019

Age management ve společnosti IndiGO group s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 567 700 Kč

 
08. 07. 2019

Age management ve společnosti VIDEN plus a.s. jako příležitost k růstu

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 500 Kč

 
08. 07. 2019

Vzdělávací aktivity – 2. etapa k projektu Optimalizace procesů ve veřejné správě a profesionalizace veřejné správy - Kralupy nad Vltavou

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
08. 07. 2019

Zavedení age managementu ve společnosti SKR stav, s. r. o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců II

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 510 000 Kč

 
04. 07. 2019

Kurz - Interiérový designer/návrhář

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 18:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 74 380,17 Kč

 
04. 07. 2019

Koncepce SMART City města Mělník

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
03. 07. 2019

Vytvoření a technické zabezpečení e-learningových kurzů v rámci projektu „Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK“ II.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 216 859,5 Kč

 
02. 07. 2019

Vytvoření strategických dokumentů pro Svazek obcí Mikroregionu Žulovska

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 07. 2019 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 550 000 Kč

 
01. 07. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny SREML

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny SRVM

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny SRTM

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny APAM

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny APZS

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění profesního rozvoje členské základny CDP

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 225 331 Kč

 
28. 06. 2019

Tvorba formulářů

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 921 111 Kč

 
28. 06. 2019

Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s. III

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2019 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 419 480 Kč

 
28. 06. 2019

Vzdělávání pro zaměstnance členů spolku Smysl života, z.s.- III.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2019 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 72 000 Kč

 
26. 06. 2019