Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců - ROSTRA s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 985 000 Kč

 
09. 08. 2018

SLUNÍČKO PRO SENIORY

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 206 848 Kč

 
08. 08. 2018

MOC20743

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 33 400 Kč

 
08. 08. 2018

MOC20697-2

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 32 750 Kč

 
08. 08. 2018

MOC20412

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 27 250 Kč

 
08. 08. 2018

MOC20345-1

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 31 500 Kč

 
08. 08. 2018

HPE

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 43 050 Kč

 
08. 08. 2018

VMware

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 08. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 000 Kč

 
08. 08. 2018

Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 893 000 Kč

 
07. 08. 2018

Vzdělávací kurzy pro MÚ Terezín

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 966 900 Kč

 
07. 08. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879(ČÁST F) – TŘETÍ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 308 Kč

 
06. 08. 2018

Vzdělávání zaměstnanců – MERIT GROUP a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 451 450 Kč

 
02. 08. 2018

Nákup katrové pily

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
01. 08. 2018

Vybavení pro výrobu domků a saun

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 457 717 Kč

 
01. 08. 2018

Vybavení pekařského a cukrářského provozu

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 08. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 415 040 Kč

 
01. 08. 2018

NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu Podpora paliativní péče formou vzdělávání multidisciplinárních týmů

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
01. 08. 2018

Výběr dodavatele vzdělávání pro Formplast Purkert

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 08. 2018 15:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 918 985 Kč

 
01. 08. 2018

„Vzdělávání ve společnosti NERIA INDUSTRY a.s.“ (opakované výběrové řízení)

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 08. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 706 693 Kč

 
01. 08. 2018

Vyšetření hladiny celkového PSA

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 10. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 735 500 Kč

 
30. 07. 2018

Vzdělávání v oboru sváření 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 08. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 612 500 Kč

 
30. 07. 2018