Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

VZDĚLÁVÁNÍ 2017-2018 UNILIN

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 000 Kč

 
27. 06. 2018

Speciální stroje na zpracování ovoce a další vybavení pro environmentální sociální podnik Biobýt Část 1: Elektrický košový lis na ovoce Část 2: Elektrická myčka na ovoce Část 3: Sušička na ovoce Část 4: Pastér Část 5: Nádoby na zpracování ovoce Část 6: Skladovací a manipulační vybavení Část 7: Stoly, dřezy, regály a další nábytek Část 8: Bílá elektronika a nástroje Část 9: Výpočetní a komunikační technika

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 07. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 980 000 Kč

 
27. 06. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Stant Manufacturing s. r. o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 07. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 574 435 Kč

 
27. 06. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – konzultace

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 383 000 Kč

 
26. 06. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 7

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 07. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 260 330,58 Kč

 
25. 06. 2018

Zajištění vzdělávání pro Česko-slezská výrobní a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 397 500 Kč

 
25. 06. 2018

Vzdělávání zaměstnanců – Proact Czech Republic, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 751 920 Kč

 
22. 06. 2018

NCO NZO Brno - zajištění Evaluace projektu ID zakázky na profilu zadavatele: VZ0047074

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 850 Kč

 
22. 06. 2018

TISK A DISTRIBUCE PŘÍRUČKY PRO ČLENA ZASTUPITELSTVA OBCE PO VOLBÁCH V ROCE 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 895 544 Kč

 
22. 06. 2018

Pasport komunikací města Žďár nad Sázavou KA 04

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 690 000 Kč

 
22. 06. 2018

Zpracování strategických dokumentů Statutárního města Teplice Program rozvoje města/ Plán rozvoje sportu v obci - část 2 Zpracování strategického dokumentu Statutárního města Teplice Plán rozvoje sportu v obci

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 07. 2018 14:00

 
21. 06. 2018

Zpracování strategických dokumentů Statutárního města Teplice Program rozvoje města/ Plán rozvoje sportu v obci - část 1 Zpracování strategického dokumentu Statutárního města Teplice Program rozvoje města

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 07. 2018 14:00

 
21. 06. 2018

Výzkum sociálních služeb v SO ORP Kutná Hora

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 07. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 868 Kč

 
20. 06. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NOVÁK maso - uzeniny s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 685 000 Kč

 
20. 06. 2018

GROWTH-F Vzdělávání zaměstnanců ST-OS pro budoucnost firmy

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 07. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 474 000 Kč

 
20. 06. 2018

Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností ve společnosti BILSTEIN CEE

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 716 300 Kč

 
18. 06. 2018

Zajištění vzdělávání v oblasti měkkých dovedností pro AUTO ČECHÁK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
18. 06. 2018

Zajištění ekonomického a právního vzdělávání pro AUTO ČECHÁK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
18. 06. 2018

Zajištění IT vzdělávání pro AUTO ČECHÁK s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 30 000 Kč

 
18. 06. 2018

„Vzdělávání ve společnosti NERIA INDUSTRY a.s.“

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 465 243 Kč

 
15. 06. 2018