Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Vzdělávání zaměstnanců MSA, a.s. v oblasti jaderné energetiky.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 03. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 550 000 Kč

 
15. 03. 2018

EPLAN Experience - navazující vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 930 000 Kč

 
14. 03. 2018

Pružná změna výroby II

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 285 000 Kč

 
14. 03. 2018

Realizace vzdělávacích kurzů- Měkké a manažerské dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 281 720 Kč

 
14. 03. 2018

Doprava na Vyšší odborné škole, Střední škole, Centrum odborné přípravy

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 330 000 Kč

 
14. 03. 2018

Zvýšení kvalifikace a profesionality pracovníků MěÚ Šlapanice – kurz “Finanční řízení a jeho vazba na strategické a projektové řízení”

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 482 000 Kč

 
13. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Aquapalace Praha

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 044 000 Kč

 
13. 03. 2018

Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností a realizace odborných kurzů v roce 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 391 000 Kč

 
13. 03. 2018

„Technické a jiné odborné vzdělávání v HLIMONT s.r.o.“

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
12. 03. 2018

Vzdělávání v ECT clusteru

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 03. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 346 638 Kč

 
12. 03. 2018

Učit se společně, růst individuálně – Zavádění nových přístupů v péči o klienta – zahradní terapie

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 504 710 Kč

 
12. 03. 2018

Učit se společně, růst individuálně – Podpora pracovníků formou supervize

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 718 420 Kč

 
12. 03. 2018

Učit se společně, růst individuálně – Strategické plánování organizace

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 429 440 Kč

 
12. 03. 2018

Vzdělávací program zaměstnanců společnosti

Lhůta pro podávání nabídek: 28. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 100 000 Kč

 
12. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Garnets Consulting & Sweco

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 630 000 Kč

 
12. 03. 2018

Vzdělávání pracovníků společnosti WINTTER

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 266 300 Kč

 
09. 03. 2018

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti KOITO CZECH

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 759 600 Kč

 
09. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti PEPSICO CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 914 Kč

 
09. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 416 290 Kč

 
09. 03. 2018

Výběrové řízení na školení programování robotů

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 03. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 132 200 Kč

 
09. 03. 2018