Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění vzdělávacích aktivit zaměstnanců společnosti Dial Telecom, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 920 000 Kč

 
12. 01. 2018

Vzdělávání zaměstnanců Trenkwalder a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 01. 2018 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 661 344 Kč

 
12. 01. 2018

JVP - Školení manažerské

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2018 15:00

 
12. 01. 2018

JVP - Školení obecné IT

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2018 15:00

 
12. 01. 2018

JVP - Školení technické a odborné

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 01. 2018 15:00

 
12. 01. 2018

Profesionalizace městského úřadu v Tišnově

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 02. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 077 686 Kč

 
11. 01. 2018

Profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti Vodní sklo, a.s. a ESON s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 582 632 Kč

 
11. 01. 2018

Podnikové vzdělávání Promens a.s. a partnerů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 570 000 Kč

 
11. 01. 2018

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance Městského úřadu Třeboň a Městské policie Třeboň

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 02. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 712 620 Kč

 
11. 01. 2018

Webový portál Sociální služby a IT modul pro sledování duplicit v žádostech o zařazení do pobytové sociální služby

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 02. 2018 14:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 909 089 Kč

 
10. 01. 2018

Zpracování programů rozvoje obcí mikroregionu Horňácko a rozvinutí vzájemné spolupráce

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 458 500 Kč

 
10. 01. 2018

Vzdělávání v oblasti Technického a jiného odborného vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 01. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 712 704 Kč

 
10. 01. 2018

Zpracování výstupů z informačního a ERP systému K2 pomocí MS Excel pro účely plánování výroby

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
09. 01. 2018

Provádění expertních analýz dat z informačního a ERP systému K2 pomocí MS Excel

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 80 000 Kč

 
09. 01. 2018

Aplikace štíhlé výroby ve firmě jako nástroj odstraňování plýtvání

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
09. 01. 2018

Technické požadavky na výrobu pomocí nových tiskařských technologií

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
09. 01. 2018

Certifikované vzdělávání dle mezinárodní metodiky PRINCE2

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 760 000 Kč

 
09. 01. 2018

Vzdělávání v rámci projektu „Aperta – inovativní vzdělávání II“ – kurz Strategické myšlení

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 50 000 Kč

 
08. 01. 2018

Poradenství při tvorbě a aplikaci strategie RLZ

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 440 000 Kč

 
08. 01. 2018

Poradenství při aplikaci metody kvality CAF

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 479 339 Kč

 
08. 01. 2018