Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zvýšení kvality řízení, lidských zdrojů a efektivity veřejné správy - Žamberk KA04 Vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 06. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 852 000 Kč

 
04. 06. 2018

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti YFAI Planá nad Lužnicí

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 06. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 91 000 Kč

 
01. 06. 2018

Vedoucí provozu - mistr/mistrová

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 400 000 Kč

 
01. 06. 2018

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti BENEKOVterm

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 06. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 780 000 Kč

 
01. 06. 2018

Školení pro ICT Pro s.r.o. II.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 06. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 825 260 Kč

 
31. 05. 2018

Zajištění komplexního vzdělávání zaměstnanců společnosti ATALIAN CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 06. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 920 000 Kč

 
31. 05. 2018

Školení vybraných zaměstnanců CCA Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 06. 2018 23:59
Předpokládaná hodnota zakázky: 365 862 Kč

 
31. 05. 2018

Zavedení systému řízení ochrany osobních údajů dle GDPR

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 630 000 Kč

 
31. 05. 2018

Evaluace projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy - reg. č. CZ.03.2.6010.0/0.0/15 006/0006085

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 06. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 757 900 Kč

 
31. 05. 2018

Zajištění vzdělávání v kurzu Systém řízení pro ABB s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 275 000 Kč

 
31. 05. 2018

Aplikace pro řízení vzdělávání zaměstnanců MÚ Mělník

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 253 800 Kč

 
30. 05. 2018

Ucelená politika samosprávy Královéhradeckého kraje o vodě

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 480 000 Kč

 
25. 05. 2018

Rekvalifikační a kvalifikační kurzy pro osoby pečující o děti do 15 let – 3. běh projektu

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 270 000 Kč

 
25. 05. 2018

Nové technologie, postupy a procesy ve stavebnictví

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 438 900 Kč

 
25. 05. 2018

Analytická studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši a okolí

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 13:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 165 000 Kč

 
24. 05. 2018

Transformace služeb pro osoby se zdravotním postižením – supervize

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 445 000 Kč

 
24. 05. 2018

Intenzivní kurz anglického jazyka B2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
24. 05. 2018

Intenzivní kurz anglického jazyka A2

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 06. 2018 08:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 000 Kč

 
24. 05. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 - (ČÁST F) – DRUHÉ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 308 Kč

 
22. 05. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (ČÁST A) – DRUHÉ OPAKOVANÉ VYHLÁŠENÍ

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 695 Kč

 
22. 05. 2018