Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Pečící zařízení pro pečení pečiva

Lhůta pro podávání nabídek: 20. 11. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 480 000 Kč

 
08. 11. 2018

Právní a ekonomické vzdělávání zaměstnanců skupiny Conseq

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 11. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 378 000 Kč

 
08. 11. 2018

Vzdělávání - IMT Technologies & Solutions s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 136 000 Kč

 
07. 11. 2018

Studie zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 412 500 Kč

 
02. 11. 2018

Odborné vzdělávání controllingu a IT

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 475 000 Kč

 
02. 11. 2018

Zajištění vzdělávání pro YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. I

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 610 000 Kč

 
02. 11. 2018

Vzdělávání zaměstnanců: Technik řízení jakosti ve strojírenství

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 698 600 Kč

 
01. 11. 2018

Rozvoj inovativních metod zvyšování produktivity práce

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 11. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 288 000 Kč

 
01. 11. 2018

Rozšíření kvalifikace v oblasti NX CAD pro pracovníky konstrukce a R&D oddělení

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 256 000 Kč

 
31. 10. 2018

Zpracování strategického rozvojového dokumentu mikroregionu Valašsko – Horní Vsacko

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 840 000 Kč

 
30. 10. 2018

Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 700 000 Kč

 
30. 10. 2018

„Technické vzdělávání v kovo klastru“

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 114 000 Kč

 
30. 10. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MediaCall s.r.o. II

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 512 000 Kč

 
29. 10. 2018

Propagační předměty OPZ – II.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2018 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000 Kč

 
26. 10. 2018

Podnikové vzdělávání v DEEP VISION

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 780 000 Kč

 
26. 10. 2018

Zajištění vzdělávání pro členy AOBP

Lhůta pro podávání nabídek: 26. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 198 432 Kč

 
24. 10. 2018

Vzory pro administraci zadávacích řízení a souvisejících smluv

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 11. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 661 200 Kč

 
23. 10. 2018

NCO NZO Brno – software pro realizaci projektů ESF - II.

Lhůta pro podávání nabídek: 31. 10. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 78 500 Kč

 
19. 10. 2018

Strategické plánování města Hlučína - urbanistický generel

Lhůta pro podávání nabídek: 21. 11. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč

 
18. 10. 2018

NCO NZO Brno – výpočetní technika pro 3D simulace

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 10. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 357 000 Kč

 
17. 10. 2018