Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění pronájmu vhodných prostor pro vzdělávací aktivity a individuální pohovory v rámci projektu Šance vrátit se do aktivního života

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 339 000 Kč

 
05. 04. 2018

Gastro vybavení – První Písecká Polívkárna

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 04. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 516 857 Kč

 
05. 04. 2018

Rozšíření aplikace k řízení, správě, financování a kontrole Základní sítě sociálních služeb

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2018 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 644 628 Kč

 
03. 04. 2018

Zpracování pasportů majetku města

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 04. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 074 000 Kč

 
03. 04. 2018

Operátor + Seřizovač, Maintenance – Diagnostika a odstranění závad + Údržba robotu

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 04. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 220 000 Kč

 
03. 04. 2018

Elektroúdržba strojů a programování robotů KraussMaffei

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 108 000 Kč

 
03. 04. 2018

Externí vzdělávání IT pro Xella CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 350 000 Kč

 
29. 03. 2018

Poskytnutí odborných poradenských služeb a školení pro projekt MěÚ Blansko v rámci projektu výzvy 033

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 210 Kč

 
29. 03. 2018

Vzdělávání v oblasti měkkých a manažerských dovedností ve společnosti BILSTEIN CEE

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 04. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 716 300 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. IV

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. III

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 151 250 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 113 200 Kč

 
29. 03. 2018

Rozvojové dokumenty města Bruntálu 5. část. Studie proveditelnosti na záměr "Zřízení podnikatelského inkubátoru"

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 04. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 165 000 Kč

 
29. 03. 2018

Zajištění vzdělávání pro BOHEMILK a.s. I

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 150 000 Kč

 
29. 03. 2018

Změna užívání v budově čp.53 v Horce-Dětská skupina Horka

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 800 000 Kč

 
26. 03. 2018

Vzdělávání zaměstnanců - GiTy, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 06. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 400 Kč

 
26. 03. 2018

Územní energetická koncepce města Kopřivnice včetně místních částí

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 09:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 413 000 Kč

 
26. 03. 2018

Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 624 066 Kč

 
23. 03. 2018

Školení v oblasti obecného IT a měkkých a manažerských dovedností – CIKAUTXO CZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
23. 03. 2018

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
22. 03. 2018