Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

tendr IT 270

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2018 17:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 968 033 Kč

 
19. 04. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 - (ČÁST C) - opakované vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 103 424 Kč

 
19. 04. 2018

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností – S E T O S spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2018 09:00

 
19. 04. 2018

Rozvoj Metodiky projektového řízení

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 550 000 Kč

 
19. 04. 2018

Koncepce dopravy Město Humpolec 2018

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 240 000 Kč

 
18. 04. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (část F) – opakované vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 12 308 Kč

 
18. 04. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ (část A) - opakované vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 695 Kč

 
18. 04. 2018

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2018 - měkké a manažerské dovednosti, realizace odborných kurzů a kurzů obecných IT

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 05. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 756 000 Kč

 
18. 04. 2018

Vzdělávací portál města Lovosice

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 495 000 Kč

 
18. 04. 2018

Odborné a manažerské vzdělávání ve společnosti ICZ

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 850 305 Kč

 
16. 04. 2018

Nákup rekvalifikačních kurzů

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 587 800 Kč

 
16. 04. 2018

Zajištění vzdělání v oblasti IT pro společnost Huisman Konstrukce, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 04. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 56 750 Kč

 
13. 04. 2018

Odborné vzdělávání zaměstnanců TRW Automotive Czech II.

Lhůta pro podávání nabídek: 24. 04. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 72 000 Kč

 
13. 04. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti JaP - Jacina, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 04. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 753 000 Kč

 
13. 04. 2018

Podnikové vzdělávání ve společnosti LN GROUP s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 492 880 Kč

 
13. 04. 2018

Vzdělávání pracovníků společnosti WINTTER - opakované zadání

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 04. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 46 300 Kč

 
12. 04. 2018

Zajištění grafických a multimediálních služeb, tisku a distribuce

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 04. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 650 000 Kč

 
11. 04. 2018

Vzdělávání zaměstnanců NWT a. s.

Lhůta pro podávání nabídek: 27. 04. 2018 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
11. 04. 2018

Obnova úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 04. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 870 Kč

 
11. 04. 2018

Zhotovení úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 23. 04. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 140 Kč

 
11. 04. 2018