Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zvýšení stability a konkurenceschopnosti firmy - vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 980 000 Kč

 
27. 04. 2018

Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj VI

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 06. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 133 820 100 Kč

 
26. 04. 2018

Zhotovení úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s. - opakovaně

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 125 140 Kč

 
26. 04. 2018

Obnova úředních zkoušek svářečů společnosti ARMATURY Group a.s. - opakovaně

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2018 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 35 870 Kč

 
26. 04. 2018

Rozvoj a profesionalizace ÚMČ Praha 12 – část A: Zpracování Strategie řízení lidských zdrojů ÚMČ Praha 12

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 600 000 Kč

 
24. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 9

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 147 000 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 8

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 289 463,17 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 7

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 433 884,3 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ – klíčovou aktivitu č. 6

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 834,71 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“, klíčovou aktivitu č. 4

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 59 917,36 Kč

 
23. 04. 2018

Zajištění komplexních vzdělávacích služeb pro projekt „Vzděláváním k vyšší profesionalizaci ÚMOb MOaP“ klíčovou aktivitu č. 2

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 08:15
Předpokládaná hodnota zakázky: 82 644,63 Kč

 
23. 04. 2018

Pořízení kovových postelí s kovovým roštem

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2018 18:00

 
23. 04. 2018

Vzdělávání zaměstnanců XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o. - dílčí část D

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 75 000 Kč

 
23. 04. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 (ČÁST G)

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 488 602 Kč

 
23. 04. 2018

Analýza, optimalizace a zpracování mapy procesů nakládání s osobními údaji

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2018 08:00

 
23. 04. 2018

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Schlote-Automotive Czech s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 05. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 957 714 Kč

 
20. 04. 2018

Vzdělávání pracovníků krajského úřadu a sociálních pracovníků obcí (dílčí část 1 - 5)

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 172 000 Kč

 
20. 04. 2018

Vzdělávání zaměstnanců MÚ Kyjov v rámci projektu „Podpora standardizace, komunikace, strategie a vzdělávání MÚ Kyjov“

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 05. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 003 304 Kč

 
20. 04. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 - (ČÁST B) - opakované vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 05. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 159 899 Kč

 
19. 04. 2018

REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ PROVÁZANÉ S KLÍČOVOU AKTIVITOU (KA 5) PROJEKTU „MĚSTSKÝ ÚŘAD HORAŽĎOVICE – PROFESIONALITA S LIDSKOU TVÁŘÍ II.“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002879 - (ČÁST D) - opakované vyhlášení

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 05. 2018 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 114 688 Kč

 
19. 04. 2018