Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Podnikové vzdělávání v Hope Global Europe

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 650 000 Kč

 
05. 12. 2017

Vzdělávání zaměstnanců Jitona a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 12. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 400 000 Kč

 
05. 12. 2017

Vzdělávání ve společnosti THERMONT spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 126 326,66 Kč

 
04. 12. 2017

Implementace ISO pro Město Benešov

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 12. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 535 000 Kč

 
04. 12. 2017

Rozvoj profesního vzdělávání zaměstnanců ve společnosti PILANA Wood s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 226 996,67 Kč

 
01. 12. 2017

Rozvoj systému řízení lidských zdrojů na MÚ v Bílovci a realizace vzdělávacích programů

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 660 000 Kč

 
01. 12. 2017

Dodavatel vzdělávání v anglickém jazyce pro AQUAPARK OLOMOUC a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 12. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 201 600 Kč

 
01. 12. 2017

Realizace vzdělávacích kurzů zadávané ve ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ dle § 53 a násl. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 12. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 982 702 Kč

 
30. 11. 2017

Vzdělání zaměstnanců partnerských podniků Zorieta, z.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 12. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 200 000 Kč

 
30. 11. 2017

Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Lhůta pro podávání nabídek: 12. 12. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 826 446,3 Kč

 
30. 11. 2017

POVEZ II – Vzdělávání zaměstnanců HTS v oblasti IT

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 925 960 Kč

 
29. 11. 2017

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců společnosti K-net Technical International Group s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 518 680 Kč

 
29. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti OK Aviation – jazykové kurzy - angličtina

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 12. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
28. 11. 2017

Zajištění vzdělávání pro Window Holding a.s. II

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 12. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 540 000 Kč

 
28. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti OK Aviation – obecné IT 2. část – podnikový systém ABRA

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 12. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
27. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti OK Aviation – obecné IT 1. část

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 12. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 160 000 Kč

 
27. 11. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti OK Aviation – měkké dovednosti

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 12. 2017 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 340 000 Kč

 
27. 11. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk. C+E

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 12. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 13 223 Kč

 
27. 11. 2017

Profesní průkaz - Olomouc

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 12. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 529 Kč

 
27. 11. 2017

Realizace vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Lhůta pro podávání nabídek: 11. 12. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 580 000 Kč

 
27. 11. 2017