Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Zajištění coworkingových prostor pro účastníky programu Laboratoř Nadace Vodafone

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 374 390 Kč

 
02. 11. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost SATUM CZECH s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 342 000 Kč

 
02. 11. 2017

Optimalizace procesů a postupů a profesionalizace chodu MÚ Terezín

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00

 
02. 11. 2017

Zvýšení kvality řízení a lidských zdrojů v rámci úřadu MČ Praha – Zbraslav – Strategie rozvoje úřadu městské části

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 900 000 Kč

 
01. 11. 2017

Počítačový kurz II - Helios

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 180 000 Kč

 
31. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců Possehl Electronics Czech Republic s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 742 000 Kč

 
31. 10. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti AutoCont CZ a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 22. 11. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 580 000 Kč

 
31. 10. 2017

Zajištění vzdělávání BMKco s.r.o.“

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 11. 2017 11:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 847 200 Kč

 
30. 10. 2017

Werkperspektiva – obecné a specializované IT

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 662 758 Kč

 
30. 10. 2017

Werkperspektiva – technické a jiné odborné vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 2 346 624 Kč

 
30. 10. 2017

Werkperspektiva – měkké a manažerské dovednosti, účetní a ekonomické kurzy

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 740 262 Kč

 
30. 10. 2017

Školení v oblasti ICT pro společnost KonekTel

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 470 000 Kč

 
27. 10. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti Euro Enterprise Development s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 483 000 Kč

 
27. 10. 2017

Vzdělávání v Jihočeském kraji - Controlling a Reporting v IS HELIOS Orange

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2017 10:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 160 000 Kč

 
27. 10. 2017

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Lhůta pro podávání nabídek: 13. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 950,41 Kč

 
27. 10. 2017

Dodávka odborných poradenských služeb a školení pro projekt MěÚ Blansko v rámci projektu výzvy 033

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 11. 2017 16:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 619 210 Kč

 
27. 10. 2017

Čtení a kreslení technické dokumentace (se zaměřením na Solid Edge)

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 200 000 Kč

 
26. 10. 2017

POVEZ II - Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců OBB stavební materiály, spol. s r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 261 950 Kč

 
26. 10. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost Armaturka Vranová Lhota, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 11. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 321 000 Kč

 
26. 10. 2017

Zajištění vzdělávání Teplárna Otrokovice

Lhůta pro podávání nabídek: 14. 11. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 812 900 Kč

 
25. 10. 2017