Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Nájem školících prostor pro kurz ATLS

Lhůta pro podávání nabídek: 19. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 694 000 Kč

 
04. 01. 2018

Školení pro zaměstnance společnosti SALVATOR STŘECHY s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 16. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 711 800 Kč

 
04. 01. 2018

Vzdělávání žen ohrožených na trhu práce

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 628 100 Kč

 
02. 01. 2018

Vzdělávání zaměstnanců společnosti V Invest CZ a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 29. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 245 000 Kč

 
02. 01. 2018

Odborný poradce v projektu "Prostupné zaměstnávání v SMS"

Lhůta pro podávání nabídek: 17. 01. 2018 00:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 769 475 Kč

 
29. 12. 2017

Vzdělávání zaměstnanců HARTMANN - RICO

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 01. 2018 14:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 475 700 Kč

 
28. 12. 2017

Zajištění analýzy potřebnosti sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 500 000 Kč

 
28. 12. 2017

Zajištění rozšíření stávajícího informačního systému sociálních služeb na území JMK a zajištění vytvoření Elektronického katalogu poskytovatelů služeb zařazených na území JMK

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 942 934 Kč

 
28. 12. 2017

Vzdělávání ve společnosti Level 02, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 920 000 Kč

 
28. 12. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve firmě I. SPZ s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 01. 2018 12:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 707 114 Kč

 
28. 12. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti HOPA CZ, s.r.o

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 911 191 Kč

 
27. 12. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ve firmě GASCO spol. s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 08. 01. 2018 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 552 682 Kč

 
27. 12. 2017

Školení v oblasti měkkých a manažerských dovedností – Dimension Data

Lhůta pro podávání nabídek: 15. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 675 000 Kč

 
27. 12. 2017

Školení v oblasti specializovaného IT – Dimension Data

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 897 480 Kč

 
27. 12. 2017

Zprostředkování zaměstnání

Lhůta pro podávání nabídek: 09. 01. 2018 11:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 120 000 Kč

 
22. 12. 2017

Konstrukční a výrobní software

Lhůta pro podávání nabídek: 05. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 396 000 Kč

 
22. 12. 2017

Odborný NJ

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 01. 2018 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 144 000 Kč

 
22. 12. 2017

RENOMIA - firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 3 565 025 Kč

 
22. 12. 2017

Zajištění vzdělávacích služeb pro společnost Topforsport s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 01. 2018 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 362 500 Kč

 
22. 12. 2017

Zpracování Strategie rozvoje Mikroregionu Sokolov – východ, Strategie rozvoje obce Mírová a Strategie rozvoje městského úřadu Nové Sedlo

Lhůta pro podávání nabídek: 02. 01. 2018 14:00

 
22. 12. 2017