Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Filtr
  • Operační program Zaměstnanost
  • 0 - 561 533 476 CZK
  • Zrušit vše

Profesní průkaz

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 100 000 Kč

 
26. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 64 800 Kč

 
26. 06. 2017

Rozšíření řidičského oprávnění sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 16 200 Kč

 
26. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců VUAB Pharma, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 620 Kč

 
26. 06. 2017

Podnikové vzdělávání řídících pracovníků společnosti ZENOVA services s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 15:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 792 000 Kč

 
26. 06. 2017

Zdokonalení odborné způsobilosti řidičů sk.C

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 25 000 Kč

 
26. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců ORPA Papír a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 08:00

 
23. 06. 2017

Odborný rozvoj pracovníků v oblasti kvality

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 115 000 Kč

 
23. 06. 2017

„Podnikové vzdělávání zaměstnanců“

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 375 000 Kč

 
23. 06. 2017

Firemní vzdělávání

Lhůta pro podávání nabídek: 18. 07. 2017 09:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 567 678 Kč

 
23. 06. 2017

Stavební úpravy a změna užívání stavby při základní a mateřské škole Řeznovice

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 069 659 Kč

 
22. 06. 2017

Externí vzdělávání pro Xella CZ, s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 04. 07. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 300 000 Kč

 
22. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců firem sdružených v Okresní hospodářské komoře Bruntál

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 31 000 Kč

 
22. 06. 2017

Odborné vzdělávání zaměstnanců ve společnosti EMONIX elektric s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2017 08:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 845 000 Kč

 
21. 06. 2017

Vzdělávání společnosti FESTO-ŠTODT s.r.o., a Fe Produkt, a.s.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2017 23:30
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 000 000 Kč

 
21. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti mojeuspora.cz s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 408 000 Kč

 
20. 06. 2017

Vzdělávání zaměstnanců společnosti MediaCall s.r.o.

Lhůta pro podávání nabídek: 03. 07. 2017 13:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 140 480 Kč

 
20. 06. 2017

Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji na obecní úrovni

Lhůta pro podávání nabídek: 07. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 885 950,41 Kč

 
20. 06. 2017

Vzdělávání měkkých a manažerských dovedností

Lhůta pro podávání nabídek: 10. 07. 2017 10:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 600 000 Kč

 
19. 06. 2017

Zajištění vzdělávání pro zaměstnance skupiny Řempo a Tradetex

Lhůta pro podávání nabídek: 30. 06. 2017 12:00
Předpokládaná hodnota zakázky: 1 300 000 Kč

 
19. 06. 2017